II. Pobytové vzdělávání

Pobytové vzdělávání účastníků je realizováno v Hartmanicích, Penzionu na Vysočině www.navysocine.penzion.com a v Ekologickém centru Paleta v Oucmanicích http://www.adminhigh.cz/paleta-oucmanice/index.asp. Filozofií tohoto vzdělávání je vytvořit pro účastníky prostor, ve kterém mají příležitost, věnovat se pouze sami sobě. Pobytové vzdělávání působí také motivačně, má za cíl nastartovat účastníky a naladit je na připravovaný dlouhodobý proces vzdělávání. Na pobytovém vzdělávání se setkají a budou vzdělávat společně účastníky z měst Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Předpokládáme, že vysokou hodnotou těchto setkání bude výměna zkušeností, vzájemná výpomoc mezi účastníky a vytváření místních networků. Z každého setkání budou mít účastníci zadání pro individuální práci.
 
Pobytové vzdělávání se odehraje čtyřikrát. První, třetí a čtvrtý pobytový kurz je třídenní v Hartmanicích, druhý kurz je jednodenní v Oucmanicích. Kurz v Oucmanicích se odehrává v sobotu se účastní se jej i partneři účastníků/účastnic, tedy Ti, jichž se slaďování rodinného a pracovního života týká.
 
Účastníkům je hrazeno stravné a ubytování. Mohou mít s sebou děti (dle předem vymezených pravidel), pro které bude zajištěno hlídání.
 
Rámcový harmonogram pobytového vzdělávání:
 
1. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice)
téma: Osobnostní rozvoj (Kdo jsem já? Moje potřeby, přednosti a silné stránky, sebepoznání, rozvoj osobního potenciálu)
 
2. pobytové vzdělávání (1 den, Oucmanice)
téma: Slaďování pracovního a rodinného života aneb „Partnerská sobota“. Tento kurz je zaměřen na vzdělávání účastníků/účastnic společně s jejich partnery (účastní se oba rodiče).
 
3. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice)
téma: Slaďování rodinného, osobního a pracovního života (rodičovské kompetence, role otce, matky, komunikace v rodině, slučitelnost pracovního a rodinného života)
 
4. pobytové vzdělávání (3 dny, Hartmanice)
téma:
Chystáme se do práce (Prezentační dovednosti, dovednosti týmové spolupráce, jak napsat životopis, time management, image...)