Aktuality

PROJEKT PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE SKONČIL

přidáno: 22. 10. 2011 13:46, autor: Věra Krejčová

 Projekt připraveným štěstí přeje skončil s posledními srpnovými dny. Jeho hlavní realizátor Rodinné centrum Litomyšl na projektu spolupracovalo s partnery projektu, kterými byli: Městský úřad v Litomyšli, 2. Základní škola U Školek v Litomyšli, Mama klub Chrudim, Rodinné centrum Krůček Svitavy a Přátelé angažovaného učení. Projekt byl realizován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. Účastníky projektu byli rodiče s malými dětmi do 15 let – zejména ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání nebo hledající zaměstnání. Cílem projektu bylo rozvíjet jejich kompetence a dovednosti v oblastech, které jim pomohou v uplatnění na trhu práce a rozvíjet jejich dovednosti potřebné ke slaďování pracovního a rodinného života. Projektové aktivity proběhly celkem ve třech pětiměsíčních kolech. V každém kole projektu absolvovali účastníci počítačový kurz, pobytová vzdělávání a individuální konzultace. Počítačový kurz probíhal paralelně v Litomyšli, Svitavách a Chrudimi a jeho obsahové zaměření lektoři odvíjeli od aktuální úrovně dovedností účastníků a jejich potřeb, což bylo ze strany účastníků velmi oceňováno:prošli jsme spoustu věcí, tabulky, prezentace, weby, z každé lekce jsem si odnesla nové zkušenosti, mile mě překvapilo, jak jednoduché je vytvořit prezentaci a webovou stránku, byla jsem velmi spokojena s výkladem a vstřícností lektora“; „kurs velmi líbil, paní lektorka individuálně odpovídala na naše dotazy, ačkoli to při počtu účastníků nebylo vždy jednoduché“; „kurz vycházel z našich požadavků a zároveň nám otevřel úplně nové obzory - naučila jsem se pracovat v prostředí Googlu (Gmail, kalendář, sdílení dokumentů, koláže v programu Picassa.... ), vše určitě využiji v budoucnu“; „oceňuji trpělivost lektora, kdy při tak nerovnoměrné skupině dokázal přizpůsobit samostatné úkoly potřebám účastnic, PC kurz formou samostatných úkolů byl fakt perfektní...“

Účastníci ze všech tří měst se pak setkávali při třídenních pobytových vzděláváních v Penzionu na Vysočině v Hartmanicích u Poličky. Během prvního pobytu se věnovali tématu osobnostního rozvoje – identifikovali své silné i slabé stránky, pojmenovávali své potřeby. Druhému pobytu v Hartmanicích předcházel jednodenní kurz, který účastníci absolvovali spolu se svými partnery na téma slaďování partnerského a rodinného života , komunikace v rodině. V témže tématu pak účastníci pokračovali při pobytovém vzdělávání v Hartmanicích a v závěrečném třetím pobytu se věnovali tématu jak se prezentovat a to jak v rovině komunikačních dovedností tak v rovině vizáže, tedy toho, co o sobě vypovídáme svým vzhledem. Ke vzdělávání patřily osobní konzultace zaměřené na řešení těch opravdu nejindividuálnějších potřeb každé účastnice. Během projektových aktivit měli účastníci možnost využít služeb péče o děti. Ze zpětných vazeb alespoň ilustrativně: „Obsah vzdělávání mě velice oslovil, dotkl se osobních věcí i pracovních. Ačkoliv to nebylo nejlehčí – mnohdy jsme se dotýkali velmi interních věcí každého z nás, bylo to pro mě obrovskou inspirací do budoucna. Díky!“; „Velmi mě oslovily prezentační dovednosti – jak se připravit na pohovor, jak pracovat s tělem, jak pracovat s hlasem, jak zujmout pozornost a hlavně to, že jsme měli možnost vidět se na kameře.“; „Práce ve větší skupině mi dala příležitost slyšet názor a zkušenosti ostatních a úlevu v tom, že i jiní řeší stejné problémy“; „Sama na sobě oceňuji, že jsem si díky projektu dovolila uvědomit si své slabiny i silné stránky, procitnout z dlouhodobé zmatenosti a nasměrovat se ke konkrétním krokům, které potřebuji jak v rodině tak až nastoupím do práce udělat.“; „Díky za možnost mít s sebou na pobytovém vzdělávání dítě, asistenky na hlídání byly naprosto neuvěřitelné.“.

Projektem prošlo za dva roky více než 200 účastníků. Přidanou hodnotou je i fakt, že v souvislosti s projektem byla v Litomyšli založena Mužská skupina. Všem partnerům, účastnicím, účastníků, lektorům, asistentkám pečujícím o děti a realizátorům patří veliké poděkování.


Vyhodnocení PC kurzů 3.běhu projektu

přidáno: 19. 6. 2011 5:39, autor: Věra Krejčová

Byly ukončeny 40ti hodiné PC kurzy ve všech 3 městech (Litomyšl,Chrudim, Svitavy). Jak účastníci hodnotili jejich průběh, obsahové zaměření, práci lektorů a zejména využitelnost pro další život naleznete v sekci "Soubory ke stažení" - III. běh.

Jak se prezentovat?

přidáno: 19. 6. 2011 5:34, autor: Věra Krejčová

Na tuto otázku si po celou dobu dubnového pobytového vzdělávání odpovídaly účastnice 3. běhu projektu. Kromě toho měly příležitost využít indiviuální konzultace k "dotažení" svých témat. Z evaluace jednoznačně vyplývá, že toto pobytové vzdělávání bylo účastníkům k užitku. Více informací naleznete v sekci evaluace.

Jaké byly březnové Hartmanice?

přidáno: 22. 3. 2011 14:58, autor: Věra Krejčová

Podívejte se do sekce "evaluace projektu" na to, jak účastnice 3. běhu hodnotily pobytové vzdělávání v Hartmanicích (14.3.-16.3. 2011). Tématem bylo slaďování pracovního a rodinného života a rodičovské kompetence a to celé s důrazem na komunikaci.

Příprava otevřených seminářů vrcholí

přidáno: 6. 2. 2011 12:11, autor: Věra Krejčová

Účastnice II. běhu projektu v těchto dnech intenzivně připravují tzv. otevřené semináře. Ty proběhnou ve městech Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Cílem otevřených seminářů je oficiálně ukončit II. běh projektu, prezentovat zkušenosti získané díky projektu a vybrané části z plánů osobního rozvoje, který každá z účastnic projektu zpracovala. Otevřené semináře jsou velkou příležitostí vyzkoušet si týmovou spolupráci a prezentační dovednosti v reálných situacích. Zajímá-li vás, co příprava takového otevřeného semináře obnáší, čtěte dále: 
 
Co všechno je třeba zařídit:
 • zvolit si ve skupině manažerku otevřeného semináře - hlavní zodpovědnou osobu, která bude jednotlivé kroky konzultovat s koordinátorkou projektu ve svém městě

 • domluvit místo, kde se seminář bude konat

 • zajistit propapagaci akce v souladu s pravidly publicity (dát do programu rodinného a mateřských center nebo do nějakých tiskovin, že probíhá tzv. Otevřený seminář projektu Připraveným štěstí přeje – vytvořit letáček) – nutno konzultovat s koordinátorkou

 • zajistit hlídání dětí na dobu semináře

 • pozvat hosty: absolventky I. běhu i účastnice III. běhu projektu, lidi z města (zástupce z pracovního úřadu, starosta-místostarosta, tiskový mluvčí, vedoucí sociálního odboru, ředitelky MŠ...), partnery účastnic + účastnice II. běhu projektu z ostatních měst, lektora/lektorku PC kurzu a také členy realizačního týmu projektu :-)

 • zajistit pomůcky: flipchart, fixy, cedule s logy, vlaječky, techniku (dataprojektor, notebook, plátno...)

 • zajistit občerstvení

 • zajistit focení během celé akce a zaslání fotek koordinátorce

 • zajistit prezenční listiny v souladu s požadavky projektu a jejich vyplnění všemi účastníky otevřeného semináře

 • umístit loga a vlaječky projektu v místnosti, kde se bude seminář odehrávat (v souladu s pravidly publicity)

 • zajistit moderování semináře


Program semináře:

I.

 • uvítání hostů a účastnic

 • představení programu otevřeného semináře (co je cílem setkání a jak to bude probíhat)

 • rekapitulace aktivit projektu (čím vším účastnice II. běhu v projektu prošly – PC kurzy, pobytové vzdělávání Hartmanice,Oucmanice, konzultace a plány osobního rozvoje)

II.

 • prezentace účastnic II. běhu projektu (zkušenosti získané v projektu a části plánů osobního rozvoje)

 • každá účastnice 4-6 minut prezentuje své zkušenosti z projektu a vybrané části z plánu svého osobního rozvoje (flipchart, powerpoint, ústní prezentace, dramatizace...),

 • moderátorka řídí průběh prezentací, zajišťuje dodržení časů, popř. po každé prezentaci vyzývá ostatní k poskytnutí zpětné vazby či položení otázek prezentující

III.

 • domluva pravidel komunikace s účastnicemi v dalším období (po ukončení jejich účasti v projektu)

 • předání certifikátů

 • občerstvení, volný program

 • závěr


  

Hodnocení kurzu prezentačních dovedností

přidáno: 6. 2. 2011 12:07, autor: Věra Krejčová   [ aktualizováno 6. 2. 2011 12:24 ]

Účastnice 2.běhu projektu absolvovaly ve dnech 17.-19. ledna 2011 pobytové vzdělávání na téma "Jak se prezentovat". Bylo to jejich poslední pobytové vzdělávání. Zajímá-li Vás, jak tento "trojden" hodnotily, podívejte se do sekce Evaluace. 

... a už jdeme do finále...

přidáno: 9. 1. 2011 13:59, autor: Věra Krejčová

a poslední tóny zní... poslední tóny ještě úplně nezní, ale každopádně je třeba říci, že poslední kolo projektu Připraveným štěstí přeje bylo odstartováno. V Chrudimi začal PC kurz již po Vánocích úderem 3. ledna. V Litomyšli a Svitavách se rozjede hned v následujícím týdnu. První pobytové vzdělávání v Hartmanicích čeká účastnice už 24. ledna 2011. Držíme palce všem, které "do toho šly" :-) a těšíme se na spolupráci. Za realizační tým Věra Krejčová

Co říkáte na PC kurz?

přidáno: 9. 1. 2011 13:45, autor: Věra Krejčová

...Počítač byl pro mě noční můra, po prvních hodinách kurzu jsem si uvědomila, že je to zbytečné. Zvládla jsem základy a hlavně překonala nedůvěru k počítači a sobě samé...
...Naučila jsem se pracovat v prostředí Googlu (Gmail, kalendář, dokumenty - sdílení.... ). Vše určitě využiji v budoucnu, dále koláže v programu Picasa3, což mě moc bavilo, tabulky v Excelu, zdokonalení práce ve Wordu a spoustu dalších věcí. Vyučování formou úkolů bylo perfektní a moc mě to bavilo...
...už to není taková neznámá, nebojím se sáhnout na klávesnici abych něco nerozbila:)
Jinak mě dost "vyučila" prezentace a její tvorba...

Co dále oceňovaly a jak celkově hodnotily PC kurzy účastnice II. běhu projektu si můžete přečíst v sekci "soubory ke stažení". Ve složce 2. běh projektu tam naleznete jejich výpovědi- a to ve třech souborech Chrudim, Litomyšl a Svitavy.

Vyhodnocení "listopadových Hartmanic"

přidáno: 8. 12. 2010 1:20, autor: Věra Krejčová

Účastnice II.běhu projetu mají za sebou pobytové vzdělávání na téma Slaďování pracovního a rodinného života. Vše se odehrálo v Hartmanicích 29.11.-1.12.2010. Žážitků bylo spousty včetně cestování zasněženou Vysočinou na místo konání a zpět domů. Na to, jak účastnice toto pobytové vzdělávání hodnotily se můžete podívat v sekci Evaluace. 

III. a zároveň poslední kolo projektu zahájilo "nábor" účastníků

přidáno: 28. 11. 2010 10:50, autor: Věra Krejčová   [ aktualizováno 28. 11. 2010 12:39 ]

V současné době je v plném proudu II. kolo projektu, nicméně nastal ten pravý čas pro přihlášení se do třetího kola. Zájemci o účast ve třetím běhu, kontaktujte se s koordinátorkami ve městech Svitavy, Chrudim, Litomyšl (bližší informace o koordinátorkách naleznete na webu v záložce "Kontakty") a to nejlépe do 20.12. 2010. Více informací naleznete také na našem webu v záložce "Soubory ke stažení" - v souboru "Leták pro účastníky kurzů III. běh"
 
 

1-10 of 40