Aktuality‎ > ‎

Příprava otevřených seminářů vrcholí

přidáno: 6. 2. 2011 12:11, autor: Věra Krejčová
Účastnice II. běhu projektu v těchto dnech intenzivně připravují tzv. otevřené semináře. Ty proběhnou ve městech Litomyšl, Svitavy a Chrudim. Cílem otevřených seminářů je oficiálně ukončit II. běh projektu, prezentovat zkušenosti získané díky projektu a vybrané části z plánů osobního rozvoje, který každá z účastnic projektu zpracovala. Otevřené semináře jsou velkou příležitostí vyzkoušet si týmovou spolupráci a prezentační dovednosti v reálných situacích. Zajímá-li vás, co příprava takového otevřeného semináře obnáší, čtěte dále: 
 
Co všechno je třeba zařídit:
 • zvolit si ve skupině manažerku otevřeného semináře - hlavní zodpovědnou osobu, která bude jednotlivé kroky konzultovat s koordinátorkou projektu ve svém městě

 • domluvit místo, kde se seminář bude konat

 • zajistit propapagaci akce v souladu s pravidly publicity (dát do programu rodinného a mateřských center nebo do nějakých tiskovin, že probíhá tzv. Otevřený seminář projektu Připraveným štěstí přeje – vytvořit letáček) – nutno konzultovat s koordinátorkou

 • zajistit hlídání dětí na dobu semináře

 • pozvat hosty: absolventky I. běhu i účastnice III. běhu projektu, lidi z města (zástupce z pracovního úřadu, starosta-místostarosta, tiskový mluvčí, vedoucí sociálního odboru, ředitelky MŠ...), partnery účastnic + účastnice II. běhu projektu z ostatních měst, lektora/lektorku PC kurzu a také členy realizačního týmu projektu :-)

 • zajistit pomůcky: flipchart, fixy, cedule s logy, vlaječky, techniku (dataprojektor, notebook, plátno...)

 • zajistit občerstvení

 • zajistit focení během celé akce a zaslání fotek koordinátorce

 • zajistit prezenční listiny v souladu s požadavky projektu a jejich vyplnění všemi účastníky otevřeného semináře

 • umístit loga a vlaječky projektu v místnosti, kde se bude seminář odehrávat (v souladu s pravidly publicity)

 • zajistit moderování semináře


Program semináře:

I.

 • uvítání hostů a účastnic

 • představení programu otevřeného semináře (co je cílem setkání a jak to bude probíhat)

 • rekapitulace aktivit projektu (čím vším účastnice II. běhu v projektu prošly – PC kurzy, pobytové vzdělávání Hartmanice,Oucmanice, konzultace a plány osobního rozvoje)

II.

 • prezentace účastnic II. běhu projektu (zkušenosti získané v projektu a části plánů osobního rozvoje)

 • každá účastnice 4-6 minut prezentuje své zkušenosti z projektu a vybrané části z plánu svého osobního rozvoje (flipchart, powerpoint, ústní prezentace, dramatizace...),

 • moderátorka řídí průběh prezentací, zajišťuje dodržení časů, popř. po každé prezentaci vyzývá ostatní k poskytnutí zpětné vazby či položení otázek prezentující

III.

 • domluva pravidel komunikace s účastnicemi v dalším období (po ukončení jejich účasti v projektu)

 • předání certifikátů

 • občerstvení, volný program

 • závěr


  
Comments