Aktuality‎ > ‎

PROJEKT PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE SKONČIL

přidáno: 22. 10. 2011 13:46, autor: Věra Krejčová
 Projekt připraveným štěstí přeje skončil s posledními srpnovými dny. Jeho hlavní realizátor Rodinné centrum Litomyšl na projektu spolupracovalo s partnery projektu, kterými byli: Městský úřad v Litomyšli, 2. Základní škola U Školek v Litomyšli, Mama klub Chrudim, Rodinné centrum Krůček Svitavy a Přátelé angažovaného učení. Projekt byl realizován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. Účastníky projektu byli rodiče s malými dětmi do 15 let – zejména ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání nebo hledající zaměstnání. Cílem projektu bylo rozvíjet jejich kompetence a dovednosti v oblastech, které jim pomohou v uplatnění na trhu práce a rozvíjet jejich dovednosti potřebné ke slaďování pracovního a rodinného života. Projektové aktivity proběhly celkem ve třech pětiměsíčních kolech. V každém kole projektu absolvovali účastníci počítačový kurz, pobytová vzdělávání a individuální konzultace. Počítačový kurz probíhal paralelně v Litomyšli, Svitavách a Chrudimi a jeho obsahové zaměření lektoři odvíjeli od aktuální úrovně dovedností účastníků a jejich potřeb, což bylo ze strany účastníků velmi oceňováno:prošli jsme spoustu věcí, tabulky, prezentace, weby, z každé lekce jsem si odnesla nové zkušenosti, mile mě překvapilo, jak jednoduché je vytvořit prezentaci a webovou stránku, byla jsem velmi spokojena s výkladem a vstřícností lektora“; „kurs velmi líbil, paní lektorka individuálně odpovídala na naše dotazy, ačkoli to při počtu účastníků nebylo vždy jednoduché“; „kurz vycházel z našich požadavků a zároveň nám otevřel úplně nové obzory - naučila jsem se pracovat v prostředí Googlu (Gmail, kalendář, sdílení dokumentů, koláže v programu Picassa.... ), vše určitě využiji v budoucnu“; „oceňuji trpělivost lektora, kdy při tak nerovnoměrné skupině dokázal přizpůsobit samostatné úkoly potřebám účastnic, PC kurz formou samostatných úkolů byl fakt perfektní...“

Účastníci ze všech tří měst se pak setkávali při třídenních pobytových vzděláváních v Penzionu na Vysočině v Hartmanicích u Poličky. Během prvního pobytu se věnovali tématu osobnostního rozvoje – identifikovali své silné i slabé stránky, pojmenovávali své potřeby. Druhému pobytu v Hartmanicích předcházel jednodenní kurz, který účastníci absolvovali spolu se svými partnery na téma slaďování partnerského a rodinného života , komunikace v rodině. V témže tématu pak účastníci pokračovali při pobytovém vzdělávání v Hartmanicích a v závěrečném třetím pobytu se věnovali tématu jak se prezentovat a to jak v rovině komunikačních dovedností tak v rovině vizáže, tedy toho, co o sobě vypovídáme svým vzhledem. Ke vzdělávání patřily osobní konzultace zaměřené na řešení těch opravdu nejindividuálnějších potřeb každé účastnice. Během projektových aktivit měli účastníci možnost využít služeb péče o děti. Ze zpětných vazeb alespoň ilustrativně: „Obsah vzdělávání mě velice oslovil, dotkl se osobních věcí i pracovních. Ačkoliv to nebylo nejlehčí – mnohdy jsme se dotýkali velmi interních věcí každého z nás, bylo to pro mě obrovskou inspirací do budoucna. Díky!“; „Velmi mě oslovily prezentační dovednosti – jak se připravit na pohovor, jak pracovat s tělem, jak pracovat s hlasem, jak zujmout pozornost a hlavně to, že jsme měli možnost vidět se na kameře.“; „Práce ve větší skupině mi dala příležitost slyšet názor a zkušenosti ostatních a úlevu v tom, že i jiní řeší stejné problémy“; „Sama na sobě oceňuji, že jsem si díky projektu dovolila uvědomit si své slabiny i silné stránky, procitnout z dlouhodobé zmatenosti a nasměrovat se ke konkrétním krokům, které potřebuji jak v rodině tak až nastoupím do práce udělat.“; „Díky za možnost mít s sebou na pobytovém vzdělávání dítě, asistenky na hlídání byly naprosto neuvěřitelné.“.

Projektem prošlo za dva roky více než 200 účastníků. Přidanou hodnotou je i fakt, že v souvislosti s projektem byla v Litomyšli založena Mužská skupina. Všem partnerům, účastnicím, účastníků, lektorům, asistentkám pečujícím o děti a realizátorům patří veliké poděkování.


Comments