Cíle projektu

Projekt podporuje a zvyšuje zaměstnanost žen a mužů s malými dětmi a všemi svými aktivitami (vzdělávání, sociální kontakty, hlídání dětí) pomáhá odstraňovat překážky bránící v jejich účasti na trhu práce.
 
1.     Zvýšit zaměstnanost cílových skupin prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj jejich klíčových kompetencí a dovedností v oblasti informačních technologií.
 
2.     Vzdělávat rodiče v oblasti zaměstnaneckých práv týkajících se slučitelnosti zaměstnání a rodiny a v oblasti rodičovských kompetencí.
 
3.     Vést cílovou skupinu k vytvoření komplexního plánu osobního rozvoje.
 
4.     Vést cílovou skupinu ke zpracování podnikatelského záměru, na jehož základě bude možné zahájit podnikání.