Cílové skupiny

Projekt je určen pro klienty okresu Svitavy a Chrudim:
 
· ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce,
· ženy s malými dětmi (do 15 let věku),
· uchazeči o zaměstnání,
· muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi,
· rodiče s dětmi,
· zájemce o zaměstnání.