2.BĚH - Oucmanice, 13.11.2010, Jak hodnotili partnerskou sobotu MUŽI

 


Vyhodnocení vzdělávacího kurzu, Oucmanice 13.11. 2010

Jak hodnotili partnerskou sobotu MUŽI ♂

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....


 • Nosnost tématu

 • nosné téma

 • že to bylo spíše o hledání podnětů a přemýšlení nad nimi než o „hotových pravdách“

 • nakousnutí praktických problémů včetně návrhů na jejich řešení

 • otevřenou debatu mezi účastníky

 • obsah kurzu byl velice trefný na naši situaci doma

 • praktičnost pro využití v rodinném životě

 • důraz na praxi

 • otevřený styl

 • celou koncepci, devedení k reflexi a sebereflexi

 • pojmenování a „nakousnutí“ problémů rodinného života

 • sdílnost, bylo to i zábavné

 • možnost srovnat filtr vnímání ostatních rodin a porovnat s naší situací

 • praktické zaměření (zkušenosti, vyústění v konkrétní plán – kdo, co, kdy...), podporu otcovství a partnerství

 • otevřenost

 • informace a rady

 • že jsem pochopil, o čem vztah je

 • jeho členitost, dostatek času pro všechno

 • práci s psychology, s lidmi stejně „postiženými“- především s muži; v neposlední řadě, že nám to může s ženou třeba i pomoci někam se posunout

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • Vše vyhovující, bylo dobré, že nešlo jen o teorii

 • otevřenost a prostor pro sdělení názorů

 • vedení formou diskuse, přednášku a práci v kruhu, podněty od ostatních

 • práci ve skupinách po 5-6 (aktivnější a otevřenější jedinci povzbudili ostatní ke sdílení)

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • velmi příjemné

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • výměnu zkušeností mezi muži

 • vzájemnou výměnu zkušeností, možnost vidět, jak přemýšlí jiní

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • otevřenost a míru naslouchání

 • bezva komunikaci s ostatními

 • konzultace v menších skupinách s možností vnímat lidi se společným „problémem“

 • formu otevírající komunikaci (výměnu zkušeností a námětů, navedení na klíčové okruhy a témata, spolupráci v kruhu i menších zkušenostních a debatních skupinách, příležitost pro každého vyjádřit se)

 • rozdělení a znovu spojení mužské a ženské skupiny

 • výměnu zkušeností a upřímnost

 • otevřenost

 • práci v párech (muž x žena)

 • práci v menších skupinách

 • více hlav víc ví

c)

Na lektorech oceňuji, že... • Nám pomáhali upřesnit naše vyjádření

 • otevřenost

 • nikoho zbytečně do ničeho nenutili, nenásilnost a neformálnost

 • chápavě a lidsky byli schopni nastíněné situace vzít a lépe nebo pochopitelněji je formulovat

 • byli vnímaví a otevření

 • komunikativnost

 • otevřenost

 • pracují s každou otázkou a připomínkou

 • kvalitně shrnovali, co se odehrávalo

 • věnují energii řešení cizích problémů

 • měli s námi trpělivost

 • osobní zkušenost a profesionalitu

 • způsob vedení (podpůrné), náměty a zkušenosti, podporu skupin ve věcné a funkční debatě

 • byli zkušení

 • jejich otevřenost a vstřícnost

 • dobrou organizaci vzdělávání

 • je s nimi sranda

 • byli příjemní a kompetentní

 • jsou kvalifikovaní a bez předsudků

d)

Na organizaci kurzu oceňuji... • Krásné místo, dost prostoru

 • vše

 • prostředí bylo OK

 • možnost hlídání dětí, osatní považuji za uspokojivé

 • zázemí příjemné, stravování dobré

 • pěkné prostředí

 • bez problémů, hladký průběh

 • komplexní zajištění, celý den vše klapalo

 • dobře sestavený harmonogram a jeho dodržování

 • vše OK

 • pěkné zázemí a dobré občerstvení

 • vše bylo naprosto v pořádku a zorganizováno na jedničku

 • dostatek prostoru jak na práci tak i na přestávkové debaty

 • zázemí výborné, stravování dobré, zázemí pro vzdělávání velice dobré

 • hladký průběh

 • vše dobře naplánované a zajištěné

 • příjemné prostředí

 • že je o vše postaráno

e)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...
 • Přiměřené slovní zapojení se do diskusí, otevřenost, naslouchání

 • otevřenost

 • zaujetí a nenasranost

 • přechod od skepse k otevřenějšímu pohledu na věc

 • nový pohled na řešení problému

 • „nakousnutí“ problémů, které máme s partnerkou

 • otevřenost v diskusích

 • otevřenost

 • nevím, doufám, že ocení manželka a budoucí životní situace

 • komunikativnost

 • otevřenost a chuť něco změnit

 • zapojení se do témat, sdělení vnitřních pocitů a názorů

 • pohodu, klid a otevřenost

 • že jsem byl ochotný o věcech mluvit a řešit je

 • že jsem vůbec přijel, v konečném důsledku to nebylo špatné

 • možnost promluvit si s manželkou poněkud jinak a upřímnějiDOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

f)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • Striktně zastavit diskusi, když se mluví dlouho o jednom tématu a pořád dokola i když je obsah zajímavý

 • nemám výhrady

 • bylo to zajímavé

 • vše OK

 • spokojen

 • obsah kurzu bylvelmi trefný...

 • uvítel bych trochu více teoretických rad

g)

K formě, kterou byl kurz vedený, mám tato doporučení...

 • Bez výhrad

 • nemám, byl jsem spokojen

 • vyhovuje mi

 • bezva

 • vše OK, na jiném podobném kurzu jsem nikdy nebyl, takže nemohu objektivně hodnotit

 • větší pestrost – kratší videoukázky

 • spokojen

 • bylo to velice příjemné

h)

K lektorům mám tato doporučení...

 • Bez výhrad

 • nemám žádné

 • příležitost pro „hlubší“ závěrečnou reflexi

 • byli fajn

 • vše OK

 • ve shrnutí zkusit najít obecný nástin řešení podobných problémů

 • trochu větší dynamiku

 • spokojenost

 • vytrvejte ve své práci

 • jen tak dál

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • Bez výhrad, luxusní

 • celodenní sezení je „nepředstavitelné utrpení“

 • bezva

 • vše OK

 • lepší jídlo

 • plán je třeba dodržovat

 • perfektní zázemí, bylo to super

 • sobota byla OK, zlepšit jídlo, zkrátit přestávky, 3denní kurzy pro ženy přesunout na víkend

DALŠÍ NÁMĚTY

k)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • Byl jsem velice spokojen

 • díky

 • určitě jsme nestihli vše projednat, bylo by prima mít další takové setkání

 • myslím, že i ostatní měli stejné pocityProjekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Comments