2.BĚH-OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, 18.10.-20.10. 2010

 


Vyhodnocení pobytového vzdělávání,

Hartmanice 18.10.-20.10. 2010

Osobnostní rozvoj

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....

 • Program odhalil, které problémy tíží jednotlivé účastnice, dal možnost o nich přemýšlet, umožnil poznat zkušenosti ostatních, nabídl řešení různých situací

 • že jsem měla prostor zamýšlet se nad problémy způsobem, na který nejsem zvyklá

 • že se nemusím přímo vyjadřovat pokud nechci

 • nemusím mluvit, když nechci a naopak mohu promluvit o čem chci

 • pestrost

 • hodně zážitků a zábava

 • osobně se těším více na další setkání, kde se budeme (doufám) zaměřovat více na práci na sobě. Zdálo se mi zbytečně dlouhé probírání teorie (např. potřeby)

 • možnost projevit se i možnost mlčet

 • aktuálnost, konkrétnost

 • otevřenost

 • zabývání se potřebami a cíli

 • prostor pro sebereflexi, přípravu na vstupní pohovor

 • snadnější návrat do reálného života

 • že nešlo jen o teorii, tvořivé práce a hry

 • zajímavé, důležité bylo začít uvědoměním si sama sebe

 • pohled z více stran, různorodé názory, seznámení se s novými lidmi

 • líbí se, těším se na další

 • fundovanost, profesionalitu a citlivost lektorů, množství informací a jejich názornou aplikaci

 • že v mém případě „sedí“ na mé potřeby a je tedy užitečný a přínosný, kurz je dle mého názoru dobře propracován

 • sedí na mé současné potřeby, mohu pracovat sama na sobě

 • rozmanitost a výběr témat (trefný výběr)

 • otevřenost, poznání, že i ostatní mohou řešit stejné problémy, pochopení rozdílných povah

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • Vzájemnou výměnu zkušeností, možnost potkat při práci ve skupinách nebo dvojicích různé ženy a slyšet jejich nápady a reakce

 • líbilo se mi plnění úkolů v menších skupinách, v nichž se rozebíraly problémy ze života účastnic, poukazovalo se na konkrétní problémy

 • vzájemnou výměnu zkušeností, dozvědět se, jak to funguje jinde

 • bavila mě práce v kruhu i v menších skupinách, ráda jsem poslouchala zkušenosti ostatních

 • že mě dokázal zaujmout

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • práci v menších skupinách, možnost bližšího poznání a vzájemnou výměnu zkušeností, i práce v kruhu byla skvělá

 • kruh mi vyhovuje i pohyb v něm

 • různorodost

 • práci ve skupině

 • práci v kruhu, v herně, začlenění tvořivých aktivit, osobní minikonzultace s Janou

 • práci v menších skupinách a ve dvojicích

 • práci ve skupinkách

 • práci ve skupinách

 • rozmanité,vše mi vyhovovalo, pohyb, škály, kruh, osobní zakázky, zpočátku trojice namíchané z různých měst, ke konci ponechán svobodný výběr s kým být ve skupině

 • vše, líbilo se mi to moc, velmi pestrá škála metod práce

 • je dobré, že se mohu vzdělávat a zároveň mít dítě blízko sebe. Práce je vymyšlená tak, abychom se mohly dobře zařadit do kolektivu a nebály se, což je ideální.

 • Srozumitelnost, vyváženost

 • rozmanitost a pestrost způsobu práce, když mi některá forma vyhovuje méně, tak to beru jako pozitivum, výzvu pro mě

 • různorodost a zpětnou vazbu

 • všechny formy mi vyhovovaly, oceňuji různorodost, práce má spád a není únavná

 • oceňuji odvahu všech účastnic včetně sebe otevřeně se vyjádřit

c)

Na lektorech oceňuji, že...

 • Jsou profesionálové, vtipní¨)

 • jsou vstřícní, umí naslouchat a poradit

 • nás nenutí zapojovat se do diskusí, pokud samy nechceme

 • jsou perfektní, dokážou pomoci, odbourat strach, mám s nimi pocit jistoty a opory

 • trpělivost s pozdním příchodem účastnic

 • lidskost, empatii

 • umění se zájmem naslouchat, nenutí účastnice, které se nechtějí projevit k aktivitě

 • empatii a zároveň nevystoupení z role, udržení si odstupu, konkrétní řešení situací

 • energii

 • jsou celkem „normální“, vstřícní, nenadřazení, neformální

 • schopnost vést tolik „cizích“ lidí

 • schopnost vnímat lidi ve skupině

 • otevřenost, přátelství

 • srouzumitelní, vtipní, zařazovali připomínky účastnic

 • veškerenstvo

 • že s námi mají trpělivost, jsou kritičtí. Je dobré slyšet kritiku, abych si uvědomila, co dělám špatně

 • líbí se mi, že jsou životními i pracovními partnery, kteří se dobře vzájemně doplňují a je pozorovatelná jejich sehranost

 • profesionalitu při práci s lidmi

 • klidné, vstřícné vystupování, schopnost rozklíčovat naše vystupování

 • byli empatičtí, povzbuzovali nás, byli takoví, jak by měl správný lektor vypadat

d)

Na organizaci pobytového vzdělávání oceňuji...

 • Měla jsem dostatek informací, ubytování ani stravování nemělo chybu

 • jsem spokojená s hlídáním dítěte, ujistila jsem se, že školku zvládne

 • vše co se týče ubytování, stravování a hlídání dětí je perfektní

 • výborné jídlo, příjemné prostředí, možnost využít bazén

 • k majitelům objektu: důvěru k účastnicím

 • líbilo se mi tu

 • vše bylo skvělé, díky!

 • Moc dobré ubytování, jídlo, dostatečně dlouhá doba pro odpočinek

 • ubytování a stravování bez výhrd, skvělá domácí kuchyně :-)

 • odvahu vystoupit z řady

 • na pobytu bylo vše vychytané, bez problémů

 • hlídání dětí, ubytování dle potřeb, možnosti ve volném čase

 • vše dobře zorganizované

 • stravování, bazén, ubytování

 • jsem spokojená, neměla jse s sebou dítě a přeji maminkám s dítětem vše dobré

 • hezký penzion, je tu příjemně, dobře vaří, líbí se tu mně i synovi

 • načasování, plné využití času

 • skvělé ubytování s perfektní stravou, příjemným personálem, skvělým servisem, velmi příjemný je bazén, možnost plavání, skvělé prostředí

 • ubytování a strava výborná

 • ubytování a strava výborná, hlídání dětí dokonalé (oceňuji výrobky a pobyt s dětmi venku)

 • propracovanost všeho

e)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...

 • Dochvilnost a trpělivost

 • snahu zamýšlet se sama nad sebou a cestou, kterou se v budoucnu vydám

 • že jsem to „vydržela“ :-)

 • překonala jsem ostych před ostatními a dokázala jsem promluvit o svých obavách a pocitech

 • trpělivost s pozdním příchodem účastnic

 • rychlost přizpůsobení se novému prostředí a lidem

 • snahu zamýšlet se sama nad sebou, odpoutala jsemse od domova

 • nic mě právě nenapadá... možná nadšení vzdělávat se a pracovat na sobě, ale jak jsem uvedla v bodě a) – více z praxe

 • byla jsem schopná vyjádřit se před skupinou lidí

 • že chci...

 • upřímnost a otevřenost vůči skupině

 • že jsem se dokázala zapojit do komunikace

 • že jsem zažila jistotu i nejistotu ve veřejném vystupování, soustředila jsem se na koncepci, i když jsem druhý vzdělávací den očekávala jiný průběh

 • ještě nevím, vstřebávám, ale samá pozitiva!!

 • že jsem se nakonec dokázala otevřít

 • že jsem se snad dobře zařadila do kolektivu, při společné práci jsem se snažila být otevřená, pracovala jsem se svou nejistotou a nervozitou

 • schopnost vystoupit z anonimity a projevit svůj názor před ostatními, posunula jsem se dál

 • schopnost vystoupit před skupinou, zastavit se, zamyslet se sama nad sebou

 • že jsem tady byla rádaDOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

f)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • Bez připomínek

 • více praktických cvičení typu modelové situace

 • nemám, vyhovuje mi to

 • před každým dnem nebo blokem nebo skupinou bloků nastínit, co právě bude jejich obsahem, jaké téma budeme probírat

 • možná více svobody

 • bez výhrad

 • více příležitostí ke konzultacím s odborníkem v menších skupinách rozdělených např. podle témat či cílů

 • je to výborné – bez doporučení na změny

 • více konkrétních situací

 • vadilo mi zdlouhavé probírání některých témat (jídlo)

 • chtěla bych se o sobě dozvědět více

g)

K formě, kterou vzdělávání probíhalo, mám tato doporučení

 • Méně práce v kruhu, více pohybových aktivit, bylo by fajn moci některé aktivity provozovat venku

 • bez připomínek

 • možná bych více zapojila hry, např. před každým usazením se v kruhu dát nějakou odlehčující aktivitu a mít to jako pravidlo

 • hodně sedíme, mohli bychom mít alespoň nějakou společnou pohybovou (stačí kratší) aktivitu

 • nemám, líbí se mi vzdělávání

 • zachovat pohybové aktivity

 • bez výhrad

 • pevnější podložku na psaní v kruhu

 • vzhledem k probíraným tématům (vysoce náročné na psychiku) více „odlehčení“ (stačilo by zařazení nějaké aktivity venku)

 • více „hracích“ forem

 • častěji pracovat v malých skupinkách na konkrétních úkolech

 • méně práce v kruhu, více skupinových aktivit, pohybových aktivit (bylo by fajn, kdybychom některé aktivity mohli provozovat venku)

h)

K lektorům mám tato doporučení ...

 • Prosím o více drobných fyzických aktivit

 • možná více vést v situacích, které trvají příliš dlouho (hodina o tématu „jídlo dětí“ byla nepřiměřená)

 • ať více mluví oba, ne jen muž – vyváženější vystupování

 • bez výhrad

 • více svižnosti

 • ráda bych s lektory měla osobní konzultaci

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • Bez připomínek

 • na počátku trochu chaos

 • některé informace a materiály nám před pobytem nebyly doručeny, nevěděly jsme o nich (brožurky o pobytovém vzdělávání pro Chrudim)

 • přivítání proběhlo pozdě, při předání klíčů paní neřekla ani ahoj, natož aby se představila. Zmatek při jídle, nikdo nevysvětlil, co se kam dává...myslím, že na počátku by měl být pověřen 1 člověk podáváním informací (ne až po hodině)

 • nemohla jsem chodit včas a pak mi ušel začátek, čekala jsem na hlídání, moc rychlé svačiny

 • nemám, je to super!

 • Ač jsem neměla s sebou děti, bylo by dobré na 1 dítě 1 hlídačka, aby maminka nemusela odcházet ani o půlhodinové přestávce

 • možnost sportovní aktivity – lektor aqua aerobicu v době osobního volna

 • možnost přístupu do bazénu i po večerním programu. Zařazení sportovní aktivity – aquaerobiku, možnost pro bezlepkovou dietu

 • vyhovuje mi, nemám připomínky

 • vadilo mi, že se nám při příjezdu nikdo nevěnoval, nepředsatvil a neřekl nám co, kde a jak

j)

Sama k sobě, co příště změním sama u sebe...

 • Budu klidnější

 • budu otevřeněnjší a průbojnější

 • ještě nevím, dojíždí ve mně dojmy a informace

 • dochvilnost

 • budu více připravená, vyrovnanaá, abych mohla čerpat více z výuky

 • nevím, to vyplyne ze situace

 • budu více naslouchat jiným

 • více se budu prosazovat

 • budu se více těšit

 • asi zůstanu stejná

 • ujasním si svůj cíl

 • pokusím se o více pohledů

 • budu hodně přemýšlet, mám smíšené pocity sama ze sebe, cítím zmatek a potřebu změny

 • více se zapojovat nejenom pozorovat

 • budu více přítomná

 • budu se snažit více se soustředit na probíraná témata a pustím z hlavy starosti o dítě

 • budu klidnější

DALŠÍ NÁMĚTY

k)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • Díky

 • uvítala bych organizovanou sportovní aktivitu

 • mělo by být řečeno, z jaké pozice konzultant vychází, jakou roli a „oprávnění“ má, protože jen to, že se někdo účastnil kurzu přede mnou nemá automaticky tu hodnotu, že je na svém místě jako konzultant. Jinými slovy: Proč bych měla se s někým takovým sdílet?

 • Kdyby to bylo možné, tak časově neomezený přístup do bazénu (ranní plavání)

 • bylo to bezva, krásný odpočinek, krásné prostředí

 • bylo by možné na příští pobyt sehnat např. z Poličky lektorku Aqua aerocicu?

 • :-)

 • uvítám cvičitelku aquaaerobicu

 • myslím, že organizace projektu je dobře rozjetá. Jsem spokojená, není více, co bych chtěla měnit a doporučovat.Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Comments