3.BĚH, Osobnostní rozvoj, Hartmanice, 24.1.-26.1.2011

 


Vyhodnocení pobytového vzdělávání,

Hartmanice 24.1.-26.1. 2011

Osobnostní rozvoj

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....

 • Jeho veškerou náplň

 • Snahu a chuť pracovat s problémy lidí

 • Přišla jsem během pobytu na to, že ne jen já sama řeším podobné problémy! To je vlastně povzbuzení!

 • Člověk si udělá obrázek sám o sobě, pozná nové lidi, nový směr nebo ho to posílí v tom, co dělá

 • nevěděla jsem, co se bude dít a byla jsem překvapená, líbilo se mi to

 • témata jsou niterná, odhalují mě, pomáhají mi poznat sebe sama, své postoje a chování

 • možnost řešit vlastní problémy a to, že pokud nechci mluvit, tak nemusím

 • možnost mlčet

 • dobře zvolená témata, která se alespoň okrajově týkala všech účastnic

 • vzájemnou spolupráci, posunout se dál... se všemi

 • oceňuji vůbec tu příležitost se něčeho takového účastnit – chuť všech kdo se podílejí na organizaci pomáhat zúčastněným

 • práci na konkrétních objednávkách účastnic

 • informace o potřebách a ujasnění si v tomto směru o co jde

 • vytyčení osobních cílů (každý pro sebe – neveřejně )

 • nenásilná forma

 • problémy rodinné a partnerské

 • hloubku a okamžitou zpětnou vazbu

 • témata jsou zvolena dobře – uplatnění na trhu práce má smysl řešit, mám-li nebo alespoń řeším-li sama sebe vnitřně

 • oceňuji téma: moje potřeby, můj potenciál, sebeprezentace, a obzvlᡚť téma konstrukce „já-sdělení“, komunikace se sebou a lidmi

 • množství nabízených témat

 • že se dotkl důležitých témat v životě, pojmenovalo se tu mnoho problémů, které jsou společné více lidem

 • možnost osobního výběru témat, nikdo není k ničemu nucen

 • různorodost, široký záběr

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • Práci v menších skupinách, ve dvojicích, výměnu zkušeností

 • Práci v menších skupinách, ve dvojicích

 • upřednostňuji práci v menších skupinách – dvojice, trojice

 • upřednostňuji práci v menších skupinách, ale také pak sdělení zkušeností všech účastnic v kruhu

 • vyhovují mi všechny formy a jejich vyvážené střídání

 • práci v menších skupinách, vzájemnou výměnu zkušeností

 • Práci v menších skupinách

 • práci v menších skupinách, vzájemnou výměnu zkušeností

 • v menší skupině se mi pracovalo lépe z hlediska bližšího kontaktu a souznění

 • oceňuji sama sebe za práci ve skupině, v kruhu! Mělo to svůj význam a smysl!

 • Střídání forem práce

 • velmi efektivní a emocionální, vše mě bavilo, příjemně se střídaly aktivity, velká ochota k osobním zakázkám, pomoc při jejich definování

 • práce v kruhu, experimenty

 • spontánnost

 • zakázky a práci ve dvojicíh

 • všechny formy byly fajn

 • práci ve skupině, kdy má každý prostor reagovat a díky tomu slyšet i reakci a názory ostatních na řešení konkrétního problému

 • jsou pro mě přínosem všechny formy, každá mi přináší něco jiného (kruhová práce: překonávání ostychu, dvojice: osobní sdělení týkající se i ožehavých problémů, modelové situace: možnost učit se být kreativní, individuální psaní: učím se jasně se vyjadřovat a formulovat)

 • byl dán prostor i lidem, kteří neradi mluví před velkým množstvím lidí (práce ve dvojicích), ale i to, že alespoň 1-2x musel pře celým kolektivem vystoupit každý

 • že přináší intenzivní prožitky všem zúčastněným (práce v kruhu a ve skupině), oceňuji výměnu zkušeností s ostatními

 • práce v menších skupinách přináší snazší řešení problémů

 • vyhovovalo mi střídání forem vzdělávání

c)

Na lektorech oceňuji, že...

 • Profesionalitu a lehkost, s jakou kurz vedli, pocit rovných vzájemných vztahů s jasným vymezením hranic

 • mají schopnost nám naslochat a dovedou nás vést ke změnám

 • Pavla na mě působí uklidňujícím dojmem

 • otevřenost, snaha nám pomoci, nenutí nás projevovat se, když nechceme

 • jejich vstřícnost

 • takt, umí si s lehkostí stanovit hranice, srozumitelnost

 • přátelskost

 • lidský přístup

 • přirozenost

 • jsou to všichni nadšenci pro pomoc druhým, obětují proto všechno a hlavně předávají informace, které jsou tak důležité v této době. Doporučila bych tento kurz projít všem lidem! Díky, jste super! Obdivuji vás!

 • Dokázali udržet situaci na uzdě

 • cítila jsem z nich opravdu empatii a sounáležitost s námi zúčastněnými

 • jsou klidní, pohotoví, je s nimi legrace

 • si všímali, oceňovali, vtipně a jasně sdělovali informace

 • dokázali pracovat s problémy účastnic

 • nikam nespěchají, dávají čas k zamyšlení

 • připravenost, otevřenost, jsou to pohodoví lidé

 • dokáží se vcítit

 • velkou empatii, nestrannost, upřímnost, umění „dirigovat“ tuto neřízenou tlupu

 • vnímám je jako odborníky, kteří svou práci dělají dobře. Výborný pocit mám z Pavly Vybíralové (klid, empatie, jasnost, zřetelnost)

 • dokáží udávat směr daného tématu, neodbíhají

 • velmi empatičtí a vstřícní

 • profesionalita, nezávislost, nezaujatost

 • vstřícnost, osobní přístup

d)

Na organizaci pobytového vzdělávání oceňuji...

 • Informovanost, vstřícnost, pružnost, účast realizátorů na práci ve skupině, ubytování, strava super

 • ubytování super – hlavně vstřícnost a ochota majitele, stravování také super, hlídání dětí – výborné, krásné prostory, skvělá práce hlídaček

 • oceňuji skvělou péči – jídlo, hlídání dětí, bazén, všude teplíčko :-)

 • stravování velmi dobré, hlídání dětí – dle vlastní zkušenosti jsem velmi mile překvapena, jak se moje dítě při druhém kontaktu dokázalo sladit s hlídačkami a nebyl žádný problém

 • ubytování a stravování, pocit příjemného domácího prostředí

 • komunikace a organizace výborná, úžasná a vstřícná

 • skvělá organizace (ochota)

 • organizace skvělá jako celek

 • bezchybnou organizaci

 • všechno BOMBA!

 • Organizace byla perfektní

 • snaha o řešení individuální požadavků každého

 • skvělý bazén, výborné ubytko, vstřícný personál, důvěra – noční samoobsluhování se na baru (velmi oceňuji), hlídačky vstřícné, organizátorky uměly předat informace, orientovaly se v problematice

 • vstřícnost organizátorek a ubytovatele, snaha vyjít vstříc požadavkům účastnic

 • oraganizaci, spolupráci, přizpůsobivost

 • hernu pro děti

 • naprostou perfektnost do posledního detailu

 • je to lepší a lepší, velice příjemné je, že realizační tým (organizátorky) má chuť řešit cokoli a kdykoli bez předsudků

 • vynikající kuchyně, úžasný bazén s teplou vodou

 • všechno dokonalé

 • vše je bez chyb!

 • Perfektní služby a organizace

 • díky za milý a ochotný přístup všech

e)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...

 • Schopnost přiznat, že mohu mluvit o svých chybách a nemusím se stydět

 • že jsem vůbec dokázala vystoupit v kruhu – osobní věci neřeším s každým, ale uleví se

 • Měla jsem alespoň „malou“ chvilku - čas na přemýšlení o svém životě

 • Dokázala jsem vystoupit, ač mi to bylo nepříjemné

 • Že jsem překonala vnitřní tlak, ostych a vystoupila a projevila se, ikdyž zatím jen z části

 • dovolila jsem sama sobě odjet od rodiny a užít si to

 • jsem ráda, že jsem se rozhodla jet

 • naslouchání druhým

 • že jsem nakonec přece jenom promluvila

 • naslouchání druhým a snahu pomoci jim, objevit v sobě „druhé já“

 • že jsem se za první polovinu kurzu nezhroutila, nakonec jsem se tu i malinko zrelaxovala

 • oceňuji, že dokážu pracovat ve skupině a že jsem si potvrdila, že umím naslouchat

 • zastavit se, nebýt zbrklá

 • že jsem se v průběhu dokázala uvolnit, že jsem nevzala dítě a doma si ustála odjet sem, že jsem si to užila

 • dokážu sdílet

 • uvědomění si svých problémů

 • že jsem s e“nerozsypala“

 • dovolila jsem si otevřít velmi citlivé oblasti svého já

 • překonání nervozity a otevřenost

 • snahu o posun k dosažení vytyčených cílů a zapojení se do kolektivní práce

 • že se dokážu začlenit do větší skupiny lidí

 • dokážu více přemýšlet o problémech. Uvědomila jsem si, že moje osobní prblému jsou oproti jiným účastnicím „malé“

 • Dokázala jsem promluvit o svých problémechDOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

f)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • Moc rychlý osobní nástup, nerada vystupuji veřejně

 • Bylo to dlouhé, až vyčerpávající, hlavně večerní program

 • zkrátit večerní program

 • žádné, obsah mě naplňuje, je to fajn

 • možná to první den bylo až moc osobní

 • nemám konkrétní návrhy, jenom mi snad chyběla komunikace s lektory po určitých blocích

 • více individuálních zakázek

 • lépe se mi pracuje v menší skupině

g)

K formě, kterou vzdělávání probíhalo, mám tato doporučení

 • Nevyhovuje mi velká otevřenost ve velké skupině!

 • Větší akčnost

 • lepší pro mě byla práce v menších skupinách, čímž se ale nenaučím vystupovat přede všemi

 • ne každý má rád experimenty – bylo mi to nepříjemné

 • více experimentů a různých cvičení

 • více využívat práci v menších skupinách

 • pro hodně účastnic byl pracovní kruh moc velký, rozdělit na polovinu?

 • Častěji střídat aktivity

 • nemám ráda mluvení ve velkém kruhu

 • je to super!

 • Občas zdlouhavé, což ale zřejmě tato forma práce obsahuje. Takže bych neměnila nic.

 • Více teorie, více práci v menších skupinách, rozdělit velkou skupinu na dvě poloviny a pracovat paralelně, kresba a její vyhodnocení

 • plně mi to vyhovuje

 • udělat občas 2 kruhy a s každým bude pracovat jeden lektor (byly by menší skupiny a někomu by to pomohlo se uvolnit)

 • pracovat častěji v menších skupinách, rozdělit skupinu na dvě po cca 12 lidech a pracovat zvlášť

 • pracovat v menších skupinách

 • forma mi vyhovuje

h)

K lektorům mám tato doporučení ...

 • více trvat na dodržování přesných časů

 • mohli by častěji vyzvat konkrétní účastnice, co si o daném tématu myslí – ony jistě odpoví :-) jinak se těžko prolomí ledy

 • je to super!

 • Díky, že jsem k nim mohla pojmout důvěru

 • zůstaňte takto perfektní! Díky

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • Bylo to náročné, protože ten prostor, který byl vymezen pro kontakt s dítětem (0,5 hod.) byl velmi krátký a já neměla prostor pro kontakt s jinými účastnicemi, bylo nám vyčítáno, že jsme nedochvilné

 • žádné, jsem naprosto spokojená, užívám si luxus

 • bez výhrad – jsem velmi spokojena

 • vše perfektní, není co měnit

 • vše super

 • odvzdušnit topení

 • vše v pohodě, díky

j)

Sama k sobě, co příště změním sama u sebe...

 • Více budu mluvit o svých problémech

 • pokusím se více se otevřít, mít menší strach z vystupování před velkou skupinou

 • budu se snažit více odpočívat a více si to užívat

 • pokusím se o něco méně mluvit

 • pokusím se více mluvit

 • pokusím se více se zapojovat

 • dále se seberealizovat

 • budu uvolněnější

 • bude se více soustředit sama na sebe

 • budu se více těšit

 • uklidním se a nebudu nic hrotit

 • přijet odpočinutá

 • chci být schopná bez emocí říct, co jsem dokázala a jak jsem dobrá

 • budu se snažit být otevřeněnjší

 • budu více mluvit

 • pokusím se více se otevřít a chci poznat také více ostatní účastnice

DALŠÍ NÁMĚTY

k)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • Na co jsme měli mít fotku a hry?

 • Děkuji

 • vyhovovalo by mi méně lidí, aby se více probraly osobní problémy jednotlivců

 • je vidět, jak se manželé Kočvarovi postupně uvolňují, jsou čím dál přátelštější a přístupnější :-)

 • DÍKY za vše, ráda přijedu příště!Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Comments