Hodnocení pobytového vzdělávání v Hartmanicích, 22.3.-24.3.2010

 

Vyhodnocení pobytového vzdělávání,

Hartmanice 22.3.-24.3. 2010

Slaďování pracovního a rodinného života, rodičovské kompetence

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....


 • tento kurz se mi obsahem líbil, nemám žádné námitky

 • nemám žádné výhrady

 • příjemné mezilidské vztahy

 • témata, práci lektorů – často se učíme formou hry

 • vtipnost a kreativitu

 • že je ušitý na míru

 • je mi to „ušité na míru“, jsem s obsahem spokojena

 • zajímavá témata

 • sebepoznání

 • snaha o propojení a navázání na předchozí kurz s ohledme na to, co nás čeká příště

 • aktuálnost, potřebnost

 • možnost uplatnit to, co děláme na kurzu v životě, v konkrétních situacích. Oproti obsahu lednového kurzu se lépe orientuji.

 • dobrá návaznost témat

 • představení komunikačních chyb a věnování se jim podrobněji

 • naprosto vyčerpávající témata, zapojení všech účastnic i těch, které „nechtěli“

 • obsah byl pestrý a různorodý, prostě od každého něco

 • strašně se mi líbilo večerní vzdělávání, super!

 • protože často myslím v rovině „já, já, já“, bylo pro mě oproti osobnostnímu rozvoji téma sladování (práce na dvojici) přínosnější. O sobě toho vím až, až...

 • témata, na která je vzdělávání zaměřeno

 • vlastní prožitek při konkrétních hraných scénkách z běžného a rodinného života

 • individuální přístup, vytvoření individuálního prostoru pro každou účastnici

 • individuální přístup lektroů Vybíralových k jednotlivým účastníkům

 • nápad něco takového uskutečnit

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • práci v menších smíšených skupinkách

 • práci ve dvojicích, vzájemnou výměnu zkušeností, akční hry

 • práci v menších skupinách, výměnu zkušeností, pondělní večer – bojové hry

 • práci v různorodých skupinkách, bylo to poučné a i docela sranda

 • vše

 • pestrost

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • práci v kruhu i práci v menších skupinách

 • vzájemnou výměnu zkušeností, práci v menších skupinách

 • větší pestrost aktivit, přidání „akčních“ aktivit

 • to, že bylo více práce ve skupinách a vzájemnou výměnu ztkušeností

 • práci ve skuponách, pohybové aktivity

 • líbí se mi střídání práce v kruhu a ve skupinách a pak zas dvojice a jednotlivec

 • výborné – práce ve skupinách, v kruhu, líbí se mi, že se zapojí všichni

 • nápady lektorů – hry, tvůrčí činnosti i pohybové aktivity, střídání práce v kruhu se skupinovou prací

 • všechny formy byly zajímavé – ať už se jedná o kruh, dvojice, menší skupiny. Dá se tak vidět více situací i to, jak se s každou skupinou pracuje jinak

 • střídání forem práce, možnost vyslechnout ostatní

 • velmi oceňuji způsob vedení, práci ve velké skupině, názorné ukázky, jejich rozebírání a postřehy ostatních

 • práci v kruhu, zpětnou vazbu, názory ostatních

 • oceňuji, že ve větší míře byly zapojeny aktivní hry

 • seznámení se s ostatními

c)

Na lektorech oceňuji, že... • jejich snahu vše vysvětlit

 • jsou pohodáři

 • jsou vstřícní

 • mají smysl pro humor

 • že na nás mají ještě sílu

 • jsou empatičtí, profesionální, pohodoví

 • empatii, umí vést a přivést člověka k příčinám

 • jsou sympatičtí, příjemní, milí, jsou to profesionálové

 • aktivitu, pohodu

 • dovedou z kraťoučké scénky vytěžit maximum a upozornit na to podstatné a na navrhnout řešení

 • nenutí nás do komunikace, která je pro nás nepříjemná (když se jedná o nepříjemné nebo moc osobní téma)

 • že reagovali na dotazník z předešlého kurzu a přizpůsobili formu kurzu našim požadavkům

 • do ničeho nenutí, jsou pohodoví

 • jejich nápady a okamžité reakce – scénky, prostě hned měli vymyšlený příklad apod.

 • četli evaluační dotazníky a reagovali na naše požadavky

 • byli fajn, nehráli si na něco, moc příjemní, nevyvíjeli nátlak

 • komunikují se všemi rovnocenně, na stejné úrovni

 • větší pohodu, sladěnost i naladěnost na naši skupinu, vysokou připravenost, konkrétnost, cílenost

 • jsou výborní, dobře se s nimi cítím a důvěřuji jim, což je pro mě důležité

 • zpětnou vazbu, nechají aby si každý zjistil „svůj problém“ a pojmenoval si ho sám

 • jejich vědomosti a zkušenosti, „netlačení na pilu“, trpělivost, naslouchání, vcítění se do nás

 • trpělivost a snahu udržet linii aktivit a časový harmonogram

d)

Na organizaci kurzu oceňuji... • všechno, převážně ochotu a pevné nervy hlídaček

 • jsem spokojena se vším

 • celkovou organizaci

 • vše super

 • vše je 100%

 • vše v pohodě

 • velice se mi to líbí, super místo v krásné přírodě, super bazén, dobře nám vaří

 • dobré jídlo, pěkné ubytování, krásné okolí

 • hlídání dětí, velmi výborné jídlo akrásné ubytování a místo, pohodu

 • vše OK, strava mnohem lepší než v Oucmanicích

 • výborně zorganizované ve všech ohledech

 • ubytování a stravování v pohodě

 • výborné a chutné stravování

 • vše :-)

 • hlídání dětí i vše další bylo fajn

 • tyto tři dny byly super, výborná kuchyně a úžasné hlídačky!

 • že bylo sladěnější než minule

 • ubytování příjemné kuchyň výborná, rodinné prostředí, hlídačky jsou na medaile nebo alespoň odměny :-), bazén jsme si užili

 • výborné stravování, skvělou organizaci pracovního týmu

 • vše skvělé, čistou, bazén, prostor pro večerní posezení, důvěrů ve večerní samoobsluhování se na baru, stravu, venkovní prostředí...

 • stravování, bazén

 • bazén, příjemné prostředí, možnost vybrat si jídla, příjemné a vstřícné hlídačky

e)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...
 • odpoutání se od dítěte a od posledního kurzu velké uvolnění se

 • mírný pokrok vpřed

 • komunikaci – menší obavy

 • komunikativnost, že jsem se i někdy zapojila

 • klidný průběh

 • soustředěnost a angažovanost

 • koncentraci, komunikativnost, otevřenost

 • uvědomila jsem si u sebe řadu komunikačních chyb, dokázala jsem mluvit před skupinou

 • vnitřní klid a uvědomování si i chyb

 • jednoznačně větší pohoda, když s sebou nemám dítě. Oceňuji na sobě, že jsem našla sílu užít si to a nemyslet na to, co se děje doma

 • dokážu se více zapojit, více komunikuji, jsem celkově uvolněnější

 • uvědomila jsem si vlastnéí próblémy a chci to změnit

 • více jsem se zapojovala do komunikace, trochu ze mě spadla tréma a ostýchavost. Dokázala jsem mluvit před tolika lidmi o svých osobních problémech.

 • větší zapojení do diskuse, překonání obav

 • rozhodnutí užít si pobyt bez dětí

 • že jsem dovedla nebo měla potřebu to pořád s kamarádkami rozebírat

 • spulupráci mých dětí a koordinaci mého vzdělávání a hlídání dětí

 • díky školení jsem si uvědomila spoustu věcí a určitě teď víc přemýšlím o sobě!

 • uvědomění si svých potřeb, menší ostych při práci ve velké skupině

 • uvědomění a přehodnocení svých emocí - „hurá, mám je!“, ne vše, co dělám je v pořádku – nyní to vidím a mohu na tom pracovat

 • že jsem vydržela, i když jsem unavená

 • jsem v pohodě

DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

f)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • poprojektové setkávání s lektory (třeba za půl roku, za rok se s nimi znovu setkat)

 • na tématech by bylo možné pracovat déle, ale chápu, že to není možné

 • bez námitek

 • pobyt venku v rámci vzdělávání?

 • otevřít (zpřístupnit) individuální sezení

g)

K formě, kterou byl kurz vedený, mám tato doporučení...

 • ještě více práce v malých skupinách

 • spokojenost

 • zážitková forma mi vyhovuje, pokračovat v tom i nadále

 • sezení na židlích je nepohodlné

 • nedovedu si představit, že by se dalo ještě něco vylepšit – bylo to super

 • i pro přístě zachovat fyzické aktivity a hry na rozproudění

 • více aktivit, případně pohyb venku

h)

K lektorům mám tato doporučení...

 • jsou skvělí

 • nic bych neměnila

 • těším se na individuální konzultace

 • spokojenost

 • bez námitek, jsem spokojená

 • více probrat pracovní listy

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • nemám, tentokrát jsem si to užívala

 • zima v prostorách bazénu – v šatně a ve sprše

 • měla jsem temný pokoj, raději bych světlejší (takový jaký jsem měla v lednu)

 • netekla ve sprše teplá voda, ale chápu, že to nejde objektivně zlepšit

 • placení za děti od 3 let – vysoká částka, při coffe breaku nebylo kafe, neměli jsme informace, zda na svačinu mají nárok i děti s plnou penzí, v TV nejde Nova

j)

Sama k sobě, co příště změním u sebe...

 • strach vystupovat před větší skupinou lidí

 • bude se snažit o otevřeněnjší přístup

 • komunikaci

 • více komunikovat – ještě to není ono

 • pokusím se nové poznatky uplatňovat v komunikaci s druhými, hlavně se svojí rodinou

 • zatím nevím, musím to strávit

 • chci být otevřená, ještě více se zapojit, překonat sama sebe

 • zachovám si pozitivní ladění a pokusím se zapracovat na komunikačních chybách

 • ještě více komunikovat

 • více se zapojit

 • budu se více zapojovat

 • více komunikovat s lektory, nebát se

 • ještě se více posunout v komunikaci, odstranit zbytečné zábrany plynoucí z nejistoty

 • jen to všechno nezapomenout, uvědomit si a používat, co jsem se dozvěděla

 • užiju si změny prostředí, vycházek do okolí

DALŠÍ NÁMĚTY

k)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • přes noc velké teplo na pokoji, nedá se to regulovat

 • děkuji všem, kteří se o nás starají. Je to bezva!

 • Oceňuji práci organizačního týmu, chválím a velmi děkuji!

 • Jsem tu s dítětem a musím říct, že 2,5 dne pobytu je maximum pro mě i moje dítě

Comments