2.BĚH, Hartmanice 29.11.-1.12.2010, Slaďování pracovního a rodinného života

 


Vyhodnocení pobytového vzdělávání,

Hartmanice 29.11.-1.12. 2010

Slaďování pracovního a rodinného života

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....

 • Obsah je sestaven srozumitelně, posloupně, dotýká se všech důležitých a potřebných oblastí života, které máme k řešení

 • záměr, šíři témat, otevřenost vůči našim potřebám

 • vzdělávání se týká přesně těch problémů, které má cílová skupina, nutí nás přemýšlet a řešit je. Pomáhá se zorientovat, zvyšuje sebevědomí, budí pocit sounáležitosti (nejsem na problémy sama)

 • obsah je perfektně vymyšlen

 • obsah sedí přesně na míru našim potřebám

 • témata vycházejí ze života

 • lektory – jejich pomoc při řešení problémů, to že nás podrží

 • vysokou kvalitu a úroveň

 • že se dotýká problémů, které účastnice řeší ve svých životech a rodinách (osobní zakázky)

 • když nechci, nemusím se zapojovat

 • celý program

 • konkrétnost

 • náplň celého pobytového vzdělávání

 • má to „hlavu a patu“, velký význam a smysl v dnešní době

 • otevřenost všech

 • otevřenost účastnic

 • umět si říkat o potřebu, umět mluvit o tom, co v životě chci. Líbí se mi různorodost obsazení účastníky a to, že jsme z různých míst

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • Oceňuji osobní zakázky a sílu práce v ženské skupině, líbí se mi oživení výtvarnými technikami

 • práci ve skupinách, dvojicích , „horkou židli“

 • bezvadný nápad

 • pestrost, snahu udělat vzdělávání zajímavé pro všechny

 • pestrost

 • praktické nácviky rozhovorů a jednání, střídání forem práce

 • vzájemnou výměnu zkušeností při práci v kruhu

 • práci v kruhu, večerní hravé formy vedení, práci skupiny

 • modelové situace (scénky)

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • jak to bylo dobře složeno dohromady

 • práci ve skupinách a zpětnou vazbu

 • otevřenost

 • práci v kruhu, názory ostatních , výměnu zkušeností

 • úžasná atmosféra, člověk se dokáže otevřít, říct své pocity

 • práci ve skupině a nelámání ničeho přes koleno

 • super zkušenosti s druhými a jejich problémy

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • práce ve skupinách, střídání skupin co do velikosti tak osobnostního složení

c)

Na lektorech oceňuji, že...

 • Citlivý vstřícný přístup

 • profesionalitu, lidskost, citlivost, otevřenost vůči jiným i sobě (umí dát jasné hranice)

 • jsou skvělí

 • otevřenost, upřímnost, profesionalitu

 • kvalitní přípravu, flexibilitu, profesionální přístup

 • profesionalitu

 • otevřenost, dobré časové rozložení, trefné komentáře, pomáhají s pojmenováním problémů

 • jsem spokojená, oceňuji vánoční výzdobu

 • že nám pomáhají při řešení problémů, že nás podrží, ž evymysleli tak skvělý program

 • jsou lidští, sympatičtí, mají velký smysl pro pochopení

 • dávají praktické rady, kterými mohou účastnice řešit své problémy

 • jsou přímí

 • jsou profesionálové, vstřícní pomoct i mimo vyhrazenou dobu

 • otevřenost, vstřícnost, empatii, děkuji jim a těším se na individuální konzultace s nimi

 • umění koordinovat diskusi

 • otevřenost říci vlastní názor a zkušenosti ze svého osobního života

 • vstřícnost, úžasný odhad situace

 • empatii, ochotu

 • jsou tu opravdu pro nás

 • dokážou poradit v řešení problémů

 • poradní hlas

 • byli k dispozici i o přestávkách, večer, jejich nasazení a zpojení, vysoká kvalita

d)

Na organizaci pobytového vzdělávání oceňuji...

 • Vše

 • pokrytí všech potřeb, možnost úprav, vyjití vstříc

 • příjemné prostředí, nemá to chybu

 • skvělé zázemí během pobytu pro účastnice i děti

 • ubytování a strava výborná, skvělé zázemí pro děti

 • otevřenost, klid, snahu se něco učit a přijmout kritiku

 • ubytování je perfektní, jídlo skvělé

 • ubytování, stravování, možnost aktivně využít volný čas (plavání, aquaerobic)

 • stravování fajn

 • vše OK

 • vše super

 • funkčnost všeho dohromady, dobré jídlo, hezké prostředí

 • vše OK, strava super

 • ubytování a stravování je super!

 • Úžasně vaří

 • všechno

 • toleranci hlídaček, jejich vnitřní zájem o všechno, co se děje

 • vše super!

 • Stravování

 • naprosto bez problémů, pružně reagují na ústní i psané další návrhy, je to „vychytané“, výborný relaxační aquaerobic (bylo to potřeba)

e)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...

 • Otevřenost, schopnost reagovat na podněty

 • otevřenost, pravdivost, radost

 • otevřenost, upřímnost

 • že jsem dokázala mluvit otevřeně (před ostatními) o velmi soukromých tématech

 • otevřenost, schopnost vystoupit před ostatními, podělit se o své zkušenosti

 • schopnost naslouchat a porozumět ostatním, chtění otevřít příště původ svých problémů

 • snahu pomoci ostatním v řešení problémů

 • umím se více prosadit

 • posun v sebepoznání

 • otevřenost, spolupráci s ostatními

 • ochotu a rozhodnost

 • otevřenost

 • otevřenost a posun od minula

 • konečně jsem našla a pojmenovala svůj problém

 • uvědomění si, že „můžu víc“, že se nemusím jenom ohlížet na druhé

 • obrat – přístup k celku skupiny, lidem v ní

 • změnu názorů

 • otevřenost

 • byla jsem v tom naplnoDOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

f)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • Dát možnost 10-15minut individuální konzultace s lektorem během dne

 • vše je perfektní

 • více konkrétních případů, konkrétnější řešení

 • bez výhrad

g)

K formě, kterou vzdělávání probíhalo, mám tato doporučení

 • vše je perfektní

 • více pohybu

h)

K lektorům mám tato doporučení ...

 • Ať více mluví Pavla

 • jsou super

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • Prosím vymést pavučiny na pokoji č. 3 včetně větráku

 • vše je super

 • prosím o udržování dvorku (posyp) – uklouzla jsem a odřela si nohu o schody

 • vše úžasné

 • večer dát lehčí jídlo (svíčková k obědu, rizoto k večeři)

j)

Sama k sobě, co příště změním sama u sebe...

 • Budu se jasněji vyjadřovat – zestručním

 • toho je hodně :-)

 • otevřenost, budu sdílnější

DALŠÍ NÁMĚTY

k)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • Těším se na další (bohužel již na poslední) pobyt!

 • Těším se na příště!

 • Díky kurzu rychleji řeším své problémy doma. Díky!

 • Moc děkuji všem organizátorům za tento projekt a možnost se ho účastnit

 • Moc se těším na příště

 • díky za aktivitu na sněhu :-)

 • těším se na prezentace

 • prosím o další pokračování – navázat na tento projekt. Náměty do dalšího projektu: praktický nácvik partnerské komzunikace v rodině, komunikace na pracovní úrovni s cílem komunikovat efektivně, bez komunikačních chyb; praxe v psychologické péči o sebe. Zahrňte prosím supervizi pro psychology a zaměstnance. Ráda bych i pomohla v tak kvalitním a zodpovědném realizačním týmu :-) Díky!Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Comments