Jak hodnotili MUŽI vzdělávání v Oucmanicích,6.3.2010

 

Jak hodnotili partnerskou sobotu MUŽI ♂

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....


 • to, že měl někdo myšlenku to zorganizovat a pomoci najít nějaké řešení k čemukoli

 • otevřenost

 • snahu o pomoc při řešení nesnadných kroků v důležité etapě života

 • vše

 • nové informace

 • prostor ke komunikaci, vedení kurzu, lektorské obsazení, zúčastněné osoby

 • otevřenost

 • nevím

 • zkušenosti manželských párů a lektorů

 • nejdříve pánská diskuse a pak společná

 • mužskou skupinu, téma otcovství a role v rodině

 • zkušenosti jiných párů, informace a náměty

 • samostatný rozbor rolí otců a matek

 • vstřícnost jednání

 • možnost řešit problémy druhých

 • vstřícnost a nápomocnost lektorů, možnost říct vlastní zkušenost

 • otevřenost lidí – hlavně mužů, vědomí, že všichni máme určité problémy

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • Větší otevřenější skupinu – více názorů

 • ideální rozdělení práce do skupin a skloubení vzájemných názorů

 • rozdělení na muže a ženy

 • kombinace smíšených a oddělených pracovních skupin, přehrání reálných situací do diskuse skupin

 • rozdělení na muže a ženy

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • skupiny muži – ženy, porovnání názorů nakonec, otevřené diskuse

 • výměna zkušeností, práce v kruhu

 • já proboha fakt nevím

 • diskusi

 • práce v kruhu rozvine myšlenky, které normálně třeba ani řešit neumíme

 • práci ve skupině a sdílení zkušeností

 • otevřenost názorů na větším fóru a poté možnost diskutovat individuální problémy ve dvojici

 • větší skupina z části dne rozdělená na muže a ženy mi vyhovovala

 • uvolněnou atmosféru účastníků

 • otevřenost

 • rozdělení na muže a ženy

 • vše bylo kvalitně připraveno s přehledem vedeno

 • ženy zvlášť a muži zvlášť, protože to vnímají obě pohlaví jinak

c)

Na lektorech oceňuji, že... • Jsou pohotoví a rozumí i těm, co nerozumí

 • přístup k podání jednotlivých témat

 • dokážou dobře komunikovat a vysvětlit různé problémy

 • decentně vedli skupinu a puze vymezili prostor pro dislkusi, což přispělo k otevřené a plodné diskusi napříč skupinami

 • nikoho do ničeho nenutí

 • otevřené jednání

 • dodržovali časový harmonogram

 • nechali nás pracovat

 • trpělivost

 • klid, pohodu, snahu i rady

 • to, jak nás krůček po krůčku dovedou k řešení daného problému

 • otevřenost, nemanipulují a dávají prostor

 • netlačili diskusi předem určeným směrem

 • vstřícnost

 • důvěryhodnost, znají svou práci

 • odbornost teorie/praxe

 • otevřenost, přístupnost

 • snahu pomoci i jednotlivým párům

d)

Na organizaci kurzu oceňuji... • Vše na 1 s hvězdičkou

 • prostředí skvělé, ale šok z přístupu personálu – kuchařky vydávající oběd

 • adaptabilitu týmu při řešení neočekávaných situací, operativní a vstřícné řešení problémů s cílem vyjít vstříc kurzistům

 • výborné zázemí, dobrý časový harmonogram, dobré jídlo

 • vzdělávání

 • prostředí a časový harmonogram

 • celkové zázemí bylo super

 • nevím

 • pohoda, dobré zázemí v Oucmnaicích, kvalitní strava a káva

 • statek Oucmanice nemá chybu, velmi vhodné místo pro akce tohoto typu

 • vše OK

 • OK

 • hlídání dětí, nevýhodou byla časová tíseň

 • vhodné prostředí, odpovídající kapacita jídelny i učeben

 • příjemné prostředí

 • časový harmonogram

 • vše proběhlo na dobré úrovni

 • zázemí krásné, zpestření prohlídkou ekocentra, časově dobře naplánované a dobré stravování

e)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...
 • Že jsem se nebál mluvit před lidmi

 • aktivní zájem

 • otevřenost

 • sdílení problémů s cizími lidmi

 • otevřenost

 • trpělivost

 • ochotu změn na mé osobě, více pozornosti k rodině, být více s dětmi a milovanou manželkou

 • zjistil jsem, že i jinde je mnoho problémů, nejsme v tom sami

 • to, že mě obsah kurzu zaujal a že jsem se nechal „vtáhnout“ do programu

 • komunikativnost

 • nevím, co ocenit, ale ujasnil jsem si postoj

 • udržel jsem pozornost po celý den

 • zjistil jsem, že máme oproti jiným dobré soužití

 • otevřenost

 • vstřícnost

 • odvahu mluvit před ostatními, dělá mi to problém vždy

 

DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

f)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • Nemám žádné návrhy

 • nepodceňovat rozsah témat

 • více se zaměřit na komunikaci mezi partrnery

 • v části pro muže se věnovat reflexi role ženy v rodině a požadavkům na případné změny

 • úvodní seznámení párů – jméno, město

g)

K formě, kterou byl kurz vedený, mám tato doporučení...

 • Vše OK

 • možné aktivní přehrání rolí (zkusím si – lépe si zapamatuji)

 • menší skupiny lidí

 • OK

 • OK

 • více cvičení, méně povídání teorie

h)

K lektorům mám tato doporučení...

 • Vydržet

 • lektoři - více „přednášet“ ne jenom empaticky naslouchat

 • OK 1

 • OK

 • pokusit se o odpovědi na konkrétní dotazy, nikoli pouze pojmenovávat problém

 • byli výborní

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • Vše OK

 • zvážit rozdělení na dva dny – možnost večerní otevřené diskuse

 • kratší přestávky

 • určitě kurz organizovat přes noc s možností večerního posezení a pokud možno za teplejšího počasí

 • chyběla sportovní akce nebo přeconocování i s večerním posezením

DALŠÍ NÁMĚTY

k)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • Jaká jsou pravidla pro práci? Mobil ano/ne? Atd.

 • Výborný seminář, relax. Možnost soutěžit.

 • Možná ještě jedno setkání pro muže...

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Comments