Jak hodnotily ŽENY vzdělávání v Oucmanicích, 6.3.2010


 

Jak hodnotily partnerskou sobotu ŽENY

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....


 • možnost slyšet, jak funguje rodinný život u ostatních, možnost spolupodílet se na akci s manželem

 • nové informace a zkušenosti

 • inspirace od ostatních a vědomí, že „v tom nejsme sami“, možnost přijímat modely od jiných rodin a jejich zkušenosti

 • příjemný čas, který jsem mohla strávit společně s manželem. Mohli jsme si vyříkat a vyslovit nahlas věci, na které není doma čas

 • všechna témata

 • celkový nápad uspořádat takovou akci – společné vzdělávání se s partnerem

 • možnost spolupracovat s partnerem bez starostí o děti

 • pestrost a vtipnost

 • názory jednotlivých účastníků na problematiku péče o rodinu

 • účast obou partnerů

 • že školení probíhalo s partnery

 • otevřenost

 • porovnání svých zkušeností se ženami ale i s muži, možnost vyjádřit se sama za sebe, nehodnotí se formou „vy to děláte dobře, vy špatně“

 • že se probírají témata, která jsou pro nás aktuální

 • vymezení rolí v rodině, otevřenost účastníků

 • bylo zajímavé slyšet názory ostatních a udělat si obrázek v tom, jak to funguje v jiných rodinách

 • nápad něco takového uskutečnit

 • řešení aktuální situace – konec MD a nástup do práce

 • téma - role ženy a muže

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • vzájemnou výměnu názorů, nevšední práci v kruhu

 • různorodost forem

 • vzájemnou výměnu zkušeností, práci v menších skupinách, možnost více rozebrat daný problém

 • rozdělení partnerů do skupin na ženy a muže

 • rozdělení skupin, možnost komunikace s muži

 • nutnost účasti mužů, propojení mužské a ženské skupiny, práci v kruhu i v menších skupinách a pak ve dvojicích s partnerem

 • rozdělení muži a ženy zvlášť a nakonec polečné setkání a vzájemná konfrontace

 • sdílení zkušeností, které byly inspirativní

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • přípravu k tématu odděleně (muži, ženy zvlášť) a v závěru vytvoření partnerských dvojic a možnost diskutovat svoji vlastní situaci s cílem najít řešení

 • otevřenost účastníků

 • bylo to skvělé

 • práci v oddělených skupinách a pak závěrečné propojení (možnost pracovat v párech)

 • práci ve skupinách, muži ženy zvlášť i dohromady

 • práci v kruhu a menších skupinách

 • prostor pro komunikaci, práci v kruhu

 • měla jsem strach, až budeme pracovat s manželem dohromady, ale zvládli jsme to dobře

 • práci ve skupinách a vzájemnou výměnu zkušeností

 • neformálnost

 • vzájemná výměna zkušeností širšího okruhu lidí

c)

Na lektorech oceňuji, že... • dovedli vést i mužskou část

 • trpělivost, aktivitu

 • dávájí prostor k dobrovolnosti míry vyjádření, praktické věci ne „plácání“ o teorii, bylo to super

 • nenutili účastníky mluvit o věcech, o kterých sami účastníci mluvit nechtěli

 • komunikativnost a dobrý přístup

 • super témata a čas, který jsme měli na promyšlení problémů

 • měli vše dobře připravené, pracovali opravdově a s nasazením, dodržovali čas, jsou to příjemní lidé

 • vše OK

 • byli připravení, milí, vstřícní...

 • lidský přístup

 • schopnost vše vysvětlit, trpělivost, smysl pro humor

 • že lektoři byli muži i ženy, vedli nás k výsledku, množství předaných informací bylo OK – nezahltili nás

 • nespěchali, měli jsme čas o sobě přemýšlet

 • byli skvělí

 • příjemné vystupování a že nás do ničeho nenutí

 • že nás do ničeho nenutí

 • jejich vlastní zkušenosti, vstřícnost, otevřenost

 • trpělivost (hlavně s muži)

 • že nás vyslechli

 • příjemné vystupování

 • že jsou na „tom“ podobně

 • že dobře provádějí tématy, mají zajímavá zadání úkolů

 • že nás nenutili k vyjádření, lehce moderovali diskusi

d)

Na organizaci kurzu oceňuji... • výběr místa – krásný statek, příjemné prostředí, stvořené pro tento typ akce

 • hlídání dětí, zázemí pro vzdělávání

 • vyhovoval mi časový harmonogram, Ekocentrum Paleta – místo jako dělané pro vzdělávání

 • hlídání dětí bylo super, harmonogram

 • statek v Oucmanicích je prima místo

 • časový harmonogram -vyhovující, zázemí pro vzdělávání moc příjemné

 • příjemné zázemí, dobré jídlo, hlídačky skvěle zvládaly děti

 • vše bylo super – místo, zázemí, stravování

 • zázemí Oucmanice – super!

 • vše mi vyhovovalo

 • absolutně spokojená – krásné prostředí

 • chutné jídlo, příjemné zázemí

 • příjemné prostředí areálu, zvířátka pro děti, příjemný majitel, SUPER HLÍDAČKY!

 • stravování

 • příjemné zázemí a hlídání dětí

 • vše v pohodě

 • vše OK

 • harmonogram mi vyhovoval, ale možná také proto, že jsem s sebou neměla děti

 • tištěný harmonogram, skvělé prostředí

 • bezva, krásné zázemí, děkuji za hlídání dětí!

 • krásné prostředí i dobrý oběd

e)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...
 • mluvila jsem o problémech před ostatními

 • sdlílení problémů v podstatě s cizími lidmi

 • že jsem se vyjádřila k daným tématům

 • že jsem moc nemluvila

 • že jsem dokázala srozumitelně mluvit

 • k tomu se mohu vyjádřit až příště – až se mi to rozleží v hlavě

 • že jsem pochopila, že se budu muset smířit s tím, že ne všechno bude zvládnutelné tak, jak chci já (hlavně až nastoupím do práce)

 • postupné dopracování se k podstatě problému

 • že jsem vystupovala před kolektivem

 • že jsem zjistila, co bych chtěla změnit a některé věci hned na místě s partnerem vyřešila

 • že komunikuji

 • schopnost mluvit před ostatními, schopnost improvizovat

 • jsem řekla svůj názor

 • možnost uvědomit si, jak si vážím svého partnera

 • že jsem se ani chvilku nenudila

 • že nám to doma klape, mám super manžela

 • otevřenost a svoji samotnou účast

 • sama jsem se zapojovala do diskusíDOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

f)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • žádné návrhy nemám, bylo to báječné

 • šlo spíše o nastínění problémů než jejich řešení (z časových důvodů)

 • více do praxe – ubrat sebereflexi

 • úvodní seznámení – páry

 • více témat a delší kurz

g)

K formě, kterou byl kurz vedený, mám tato doporučení...

 • ženský kolektiv vedly ženy a naopak

h)

K lektorům mám tato doporučení...

 • větší otevřenost (ale zase na to nebylo moc času)

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • příště by mohl být seminář s partnery i dvoudenní

 • raději sedím na zemi než na židli (na židli to pro mě bylo únavné)

 • bylo málo nealko nápojů, při vzdělávání chyběly odložné stoly na nápoje, celý den na židlích byl náročný

 • část s muži by byla fajn dvoudenní, ale otázkou je, zda by přijeli...

 • zábavnější formu

 • nebyla jsem spokojena s jednáním kuchařky – při požadavku na dětskou porci

 • příliš krátký

 • jeden den je málo, tlačil nás čas

 • umožnit podání stravy přednostně párům s dětmi (nebylo si kam sednout)

DALŠÍ NÁMĚTY

k)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • Poprvé jsem se účastnila kurzu tohoto typu a musím říci, že se mi to líbilo

 • nápad, abychom přivezli něco dobrého (slaného či sladkého) z domova byl BOMBA!

 • DÍKY!

 • děkujiProjekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Comments