Vyhodnocení pobytového vzdělávání - osobnostní rozvoj, Hartmanice, 18.1.-20.1. 2010

POBYTOVÉ VDĚLÁVÁNÍ HARTMANICE - OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

18.1.-20.1.2010

 

LEKTOŘI: Mgr. Pavla Vybíralová, Mgr. Michal Vybíral

KOORDINÁTORKA POBYTOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: Soňa Tomková

 

Na obsahu vzdělávání oceňuji...

 

Kompletní nabídku

formu, jakou probíhalo přes den - "učení" , večer - "zábava"

skvělou spolupráci s lektorama a báječnými lidmi

otevřená komunikace, interaktivní, ještě více bych zapojila aktivnější a tvořivější účasti, na jednu stranu obsahovou náročnou (množství informací) na druhé straně náročné

obsah měl tři cíle. Sebereflexi 1, naučit se mluvit o svých schopnostech a kvalitách a být si vědoma… 3 cíle pro 3 dny byly dostačující.

Komplexnost, bezva propojení všeho.

Výběr lektorů, výběr témat, časový harmonogram a návaznost na následné téma, prostor pro naše pocity a ventilaci pocitů. Pro mě absolutně vyčerpávající množství informací a při tom nepřehlcení.

Nápad.

Myšlenku udělat něco takového i pro maminku na MD.

že se velmi týká mého problému.

Trpělivost lektorů.

že lektoři byli adaptabilní a přizpůsobili téma i formu vzdělávání potřebám nás klientek, o jakou oblast máme větší potřebu diskutovat, rozebírat atd.

že je to něco jiného pro mě. Nutí mě to zamyslet se sama nad sebou.

že se každý mohl najít a pro každého to podle mě bylo přínosné. Bylo nám nabídnuto spousta cest, pak se pozorovat a ujasnit si slabiny až silné stránky.

Pomoci ženám v různých životních situacích.

celé téma osobního rozvoje.

Je komplexní včetně hlídání dětí. Šité na míru mým současným potřebám.

Všechno super.

Nutnost zamyslet se nad sebou, nad svými klady a zápory

Očekávala jsem trochu něco jiného (jsem více pragmatik), ale pro mě to bylo něco nového. Nového, co určitě stojí za zamyšlení.

Na obsahu mě velice zaujalo, jak dostat svého muže na další kurz, protože já sama mám z toho obavy.

  

Na formě, kterou vzdělávání probíhalo oceňuji...

 

práci v menších skupinkách, malování, hra vnímání smysly apod.

zábavná forma, zapojení všech účastníků do projektu (jako jednotlivci)

práci v kruhu a ve skupinách

práci v kruhu oceňuji, otevřenou komunikaci, interaktivní formu

Přínosné byly všechny formy. Nejvíce mi vyhovuje střídání forem. Zážitková forma je nejúčinnější ve skupinkách.

vzájemnou výměnu zkušeností, více mi vyhovuje práce v menších skupinkách nebo dvojicích

Oceňuji práci ve dvojicích a menších skupinkách - výměna zkušeností.

Práce ve dvojicích/trojicích, rozbor v kruhu, smíšení dvojic - Lit + Sy + Ch, vyčerpávající a pro všechny vyřešené téma a až poté přechod k dalšímu tématu, rozbor jednotlivce před celým kruhem.

Společné, otevřené sdílení.

Práci ve skupině i v menších skupinách, dvojicích. Možnost slovně se neúčastnit arteterapie - super!!!

nejdřív mě skupinky vadily, ale teď si myslím, že to byla přínosná zkušenost.

Nejvíce mě zaujala práce v kruhu a komunikace mezi všemi, protože jsem si o sobě myslela, že neumím jednat a komunikovat s více jak jednou osobou.

formu vzdělávání oceňuji v menších skupinách, následně s výměnou zkušeností mezi zúčastněnými. Práce ve velkém kruhu mi osobně nevyhovuje.

líbilo se mi pracovat ve velké skupině, slyšet názory druhých, ale bylo také velmi zajímavé ve dvojicích z různých měst.

každý měl většinou možnost se vyjádřit, někdy bylo lepší pracovat ve dvojici, přeci jenom ta skupina byla docela velká

Vyhovuje mě práce v menších skupinkách a výměna zkušeností k dalšímu čerpání pro sebe, pro svoje zlepšení.

Oceňuji práci ve dvojicích, vzájemnou výměnu zkušeností.

zážitkovou formu, práci ve skupinkách, pestrost, arteterapii

Mění se, je pestré - rozmanitost. Srozumitelnost.

Práce v kruhu, vzájemná výměna zkušeností.

Témata, díky kterým jsem se zamýšlela nad skutečnostmi, které doma nerozebírám. Práce v kruhu byla výborná.

forma vzdělávání mi plně vyhovovala, nebylo to jako "školení", líbila se mi práce ve skupinách a ve dvojicích

Zážitková forma - bylo to zajímavé, nenucené. Líbila se mi práce ve skupinách, kdy došlo ke sloučení osob, které se neznají.

Jakou formou proběhl výklad. Tím, že jsme pracovaly ve skupinách, dvojicích, tam jsme se i více poznaly.

  

Na lektorech oceňuji, že...

 

jsou nestranní a líbí se mi způsob podání (prezentace)

nás dokázali zaujmout

tolerantnost vůči matkám s dětmi (pozdější příchody, někdo např. 1 blok byl nucen vynechat), čas vymezení jednotlivých úkolů oceňuji

se adaptovali ve specifické skupině klientů. Vzájemně se doplňovali.

Dokázali upoutat pozornost tak velké skupiny. Tolerovali pozdní příchody, v ohledu potřeby dětí. Dokázali zaujmout, podpořit, povzbudit, méně sebevědomé a komunikativní osoby.

přehled v problematice, trpělivost, variabilnost v průběhu vzdělání a jeho vývoji, variabilnost metod/forem

Byli přátelští, milí, příjemní, do ničeho nás nenutili.

Byli upřímní a snažili se pracovat se všemi za okolností odchodů, příchodů některých žen.

byli přirození a chápající

Trpělivost a snaha všechno vysvětlit, i když se to napřed zdá naprosto nevysvětlitelné.

Dovedli naslouchat našim přáním, na něco se víc zaměřit. Byli příjemní.

mají smysl pro humor, dokáží se vcítit do situací maminek, protože sami mají děti

Na spoustu věcí se dívali z jiného úhlu a dovedou je úplně jinak rozebrat než do této doby já a působili na mě velice klidně.

Oceňuji klidný srozumitelný výklad.

ke zastoupený mužsko-ženský princip, jsou vnímaví, dochvilní…

Jsou přizpůsobiví podmínkám (přítomnosti dětí a jejich potřebám).

Program byl lektory zajímavě připraven, při sdělení, že budu kreslit, mi vstávaly vlasy hrůzou, ale nakonec to bylo báječné. Nenutili nikoho do účasti (nebylo nutné se vyjadřovat veřejně)

Jejich trpělivost, když jsme potřebovaly si např. odskočit za dítětem nebo jejich tolerance v pozdějších příchodech.

jsou příjemní a milí lidé

jsou v pohodě

měli s námi takovou trpělivost a toleranci

tolerantnost, trpělivost

Trpělivost s našimi pozdními příchody.

měli trpělivost, projevovali účast i ve věcech, které se přímo netýkaly obsahu vzdělávání. Skvěle nás provázeli.

  

Na organizaci pobytového vzdělávání oceňuji...

 

stravování (výborná kuchyně) i hlídání dětí (trpělivost hlídaček)

stravování, bazén, hlídání dětí - individuální přístup k dětem

výborně vaří, skvěle postaráno o naše děti. A k tomu ubytování: "Mohla by téct teplá voda."

ubytování, stravování a především hlídání dětí, posílila bych počet "hlídaček" na tento počet dětí o 1-2

Stravování 1*, Ubytování 2, teplá voda nebyla vždy, hlídání dětí 1* (nerušili nás), neposypaná příjezdová cesta, masáže?

ubytování, bazén a krásnou přírodou, která umí dodat sílu i přes okno

Práci paní na hlídání - trpělivost, naslouchání, pochopení. Na organizaci oceňuji - celkem hladký průběh pobytu, protože skloubit pobytové vzdělávání s potřebami dítěte je náročné.

profesionální organizace včetně navigace a informací před odjezdem, obdiv k "hlídačkám" - výborný výběr, pro mě "luxusní" místo - strava, herna, kopec na sáňkování, bazén, čistota

příjemní provozovatelé a zaměstnanci - starost o vyjetí kopce. Čistota všech prostor, domácí prostředí, myšlení na děti. Velmi dobrá strava. Spolehlivá "hlídačka" - milá, otevřená - obdivuji, že vše zvládla.

Hlídání dětí - jak to naše hlídací maminky zvládly. Stravování dobré. Ubytování - výhoda velké herny a bazénu.

výborná strava, úžasný bazén

Ubytování bylo úžasné až na problém s teplou vodou.

Perfektní organizace

vaří tu velmi dobře :) a hlídačky obdivuju, že zvládají hlídání našich dětí

HLÍDÁNÍ DĚTÍ!!! A PRÁCI HLÍDAČEK!!! = SVATÉ ŽENY Ubytování i jídlo byly také perfektní.

Stravování výborné. Příjemné hlídačky - zasloužily by medaili.

Oceňuji tety na hlídání, které zabavily mé dítě. Pěkné ubytování a dobré jídlo.

bazén, vybavenost pro děti, domácké prostředí

Skvěle vybrané ubytování, kde je pohodlí, dobře vaří a je to v pěkné přírodě. Dobře zvládnuté hlídání dětí.

všechno ok

Vše dobré! Teplá voda tekla, příjemná byla relaxace v bazénu.

organizace pobytového vzdělávání byla z mého pohledu v pořádku, ubytování a stravování v pohodě

Ubytování pěkné, čisté. Strava - dobrá, dostatečně velké porce, že jsme se najedli i se synem spolu. Hlídání - velice dobré.

Z počátku jsem myslela, že interval 1,5h a pak 0,5j za dítětem je nesmysl, ale myslím, že to bylo dobré rozhodnutí - uklidnit to dítě

  

Sama na sobě v souvislosti s pobytovým vzděláváním oceňuji...

 

že nejsem takový skeptik jako na začátku

otevřenost s jakou jsem se bavila

spolupráci s lidmi

jakžtakž dodržovat časový harmonogram, časová náročnost

určitě jsem se odpoutala od rodiny. Zase jsem po dlouhé době sama sebou.

zjištění, že ta rodina funguje i beze mě a že mě čeká mnoho práce na mé osobě

Schopnost otevřeně hovořit o určitých tématech, schopnost vůbec veřejně se projevit, zapojit se aktivně do programu.

otevření nového prostoru vnímání sama sebe

že jsem byla v klidu, v pohodě

Dovednost koordinace a komunikativnosti.

že jsem vůbec před tolika lidmi promluvila

Osobnostní rozvoj a sebepoznání.

že jsem si postupně začala uvědomovat potřeby, věci, které chci změnit, odpadával počáteční ostych, nedůvěra v okolí, neznámé tváře…

že jsem to zvládla :)

Postupně jsem se více a více snažila mluvit před s ostatními. Opravdu jsem našla, na čem musím pracovat.

že jsem se dokázala veřejně prezentovat před skupinou.

Vnímavost k vyloženým věcem.

to, že jsem setrvala a nerozhodla se odjet domů k nemocnému dítěti

Přizpůsobivost podmínkám, ani nemohu uvěřit.

nic

že nemyslím celý den na děti, ale že jsem se zaměřila pouze na sebe a spoustu věcí vidím z jiného hlediska, tak nějak z nadhledu, lépe vnímám realitu…

přijížděla jsem s trémou a obavami, že budu muset říkat něco o sobě (postavit se před lidi) a na konci jsem to dokázala (ikdyž mi to srdíčko bušilo)

Zamyslela jsem se nad věcmi, pocity, emocemi, potřebami, které mě doma nenapadají (resp. Není čas o nich moc přemýšlet). Jinak si cením toho, že jsem se dovedla částečně odpoutat od dítěte a vzdělávat se.

Že i když mi dítě brečelo, vydržela jsem to až do konce.

   

K obsahu vzdělávání mám tyto návrhy...

 

nemám připomínky (3x)

byla jsem plně spokojena (2x)

přidat nějaké relaxační techniky - program na večer

zefektivnit náplň. Často jsem se nechytala, nepochopila jsem co je cílem. Seznámení typu já jsem…z…a mám xy dětí - je pro otevření se před ostatníma pro mě nezbytné.

Dovolit představení a seznámení těm, co mají zájem o sobě něco říci.

ještě vzdělávání není kompletně dokončeno, ale zatím jsem spokojena

větší možnost rozvoje potencionálu, kvalit, vlastností

více her a řešení situací

Nácvik praktických dovedností (typu asertivní techniky…)

Více konkrétnější zaměření (praktické věci)

  

K formě, kterou vzdělávání probíhá, mám tato doporučení...

 

více výtvarných akcí, scének, práce v menších skupinách apod. (odreagování od sezení v kruhu)

více zapojovat účastnice do aktivní účasti - jako např. něco tvořit, vymýšlet apod.

Větší skupina lidí - práce v menších skupinách

Ještě více se věnovat jednotlivým osobám individuálně (jejich potřeby, obavy...) - možná bude příště - nevím???

dobrá, raději 2 bloky ve 3h.

Pro uchazečky s dětmi náročné na psychiku i čas (v pauze není možnost dojít si na záchod apod.)

Dobrá, příště možná více sezení v kruhu na zemi než na židlích.

(rozdělit skupinu?? Ale nejsem si jistá) možnost osobní konzultace s lektory

u některých aktivit nebyl dostatek času na reflexi

Nemám námitek

Vyhovující.

Spokojenost.

spokojená

doposud jsem tuto formu vzdělávání nezažila, takže nemohu posuzovat

  

K lektorům mám tato doporučení...

 

mám radši ženy, lépe cítí ženy

více zapojení Pavly. Pokud načnou téma např. otevřené otázky, probrat to, dokončit. Dát papír s textem nestačí.

Nevěnovat se tolik jednotlivcům, ostatní, kteří nebyli na stejné vlně se nudili.

Stalo se mi, že jsem v jednu chvíli měla problém a mě přišel zásadní, ale… možná moje špatná interpretace -byl to jeden moment

Bez změny.

Žádné nemám.

Nemám námitek

výborný

mohu jen pochválit

  

K organizaci pobytového vzdělávání

 

krátké přestávky mezi jednoduchými testy

možná by bylo potřeba více hlídaček (na 1 paní - méně dětí)

netekla večer teplá voda (4x)

hlídání dětí - více "hlídaček" na stejný počet dětí (1-2), velké teplo na pokoji č. 6

Ubytování - neprosypaná zledovatělá cesta mezi hernou a jídelnou!!! - Nevyhovovalo mi přecházení do místnosti venkem.

lepší domluva s koordinátorkou pobytu

posypat příjezdovou cestu, třídit odpad, hlídačky by v ideálním případě mohly mít na starosti jen děti z vlastního centra

Prosím o stejně příjemné místo pro konání semináře s muži.

Všem uchazečkám doporučuji děti NEBRAT!

beze změny

výborný

nemám žádné připomínky. Pro mě super!

Nemám námitek

OK

  

Sama k sobě, co příště změním sama u sebe...

 

pokusím se více prožívat to, kde jsem

více komunikovat s lidmi

zkusím se víc otevřít a víc komunikovat, když to půjde

Více se zapojit do konverzace.

rychleji se budu chtít zapojit, sladit s tématem, lektory, okolím, formou vzdělání, budu řešit sebe a ne co na to ostatní.

více se prezentovat (snažit se)

více se nahlas prezentovat, říct svůj názor

budu se snažit být více komunikativní.

Vezmu si teplé ponožky.

pojedu klidnější

budu pozitivnější

budu více mluvit o svých potřebách s rodinou, více se zaměřím na přípravu pro návrat do práce…

To se zatím nedá říct.

Zvážím jestli pojedu sama nebo se synem (bylo to společně pěkné, ale náročné).

nevím zda příště dítě s sebou zejména na ten 4-denní pobyt

oprostím se od výčitek že nechávám dítě doma

Nevezmu děti (dítě).

  

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky aneb "Na co jste se nezeptali a bylo by dobré říci, že..."

 

Zvážit možný dřívější začátek a pozdější konec (ne hned po obědě, ale třeba ještě 1 blok), končit dříve než v 22:30

Přidání do společných prostor koše nebo nádoby na tříděný odpad. Aspoň na bio odpad.

nemám

Děkuji!

 

  

Z evaluačních dotazníků přepsal:              

Štěpán Burdík