Vyhodnocení pobytového vzdělávání, 13.4.-15.4.2010, Hartmanice - Jak se prezentovat

 


Vyhodnocení pobytového vzdělávání,

Hartmanice 13.4.-15.4. 2010

Dovednosti potřebné na trhu práce

(jak se prezentovat; co o nás vypovídá náš vzhled; individuální konzultace)

OCENĚNÍ

a)

Na obsahu kurzu oceňuji....


 • Naprosto výborně vychází z praxe, vše je využitelné, podpořené zkušenostmi, oceňuji sebeprezentaci, informace o neverbálním projevu

 • prezentace

 • obsah byl nejzajímavější z celého vzdělávacího balíčku

 • téma „co o nás vypovídá náš vzhled“ a vše, co se týče prezentace+možnost vyzkoušení

 • možnost vyzkoušet si prezentaci naživo

 • přínosnost tématu prezentace

 • prezentace

 • téma komunikace a prezentace zamestnance před zamestnavatelem – to pro mě bylo hlavní téma

 • výborně zvolená témata, zásadní a přitom jednoduše podané informace, celostní pohled na osobnost v tématu „co o nás vypovídá náš vzhled“

 • perfektní propojení témat a jejich zakomponování do reality života

 • začlenění tématu prezentace, jako velice přínosné shledávám informace o důležitosti vystupování při pohovoru včetně vizážistiky – jak se obléci

 • vstřícnost všech zúčastněných, dobrou náladu, důležitost a přínosnost informací o tom, jak se připravit na pohovor

 • téma Jak se prezentovat – seznámení se zásadami, vyzkoušení si, shlédnutí se na kameře, doporučení z praxe, téma neverbální komunikace

 • téma vizážistiky – jednotlivé rady

 • spoustu skvělých nápadů, informace o řeči těla, komunikaci, společnou přípravu posledního večera

 • konkrétnost témat prezentace a vizážistika

 • obsah byl nejlepší za všechny 3 pobyty – nejvíce konkrétní

 • posloupnost od osobního rozvoje až po téma vzhledu a prezentační dovednosti, natáčení na kameru, doporučení vizážistky pro každou účastnici

 • návaznost, kongruenci

 • všechno

 • prezentace před kamerou

 • obě témata (vizážistiku i prezentace)

 • téma plánování a prezentace před publikem

b)

Na formě, kterou byl vzdělávací kurz vedený oceňuji...

 • oceňuji vše – naprosto výborné!, rozdělení do menších skupin, nahrávání na kameru a podávání zpětné vazby

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • práce ve skupině mi velmi vyhovuje, protože každý přijde s nějakým návrhem a výsledek je potom super

 • práci v menších skupinách

 • že to bylo rozmanité (střídání skupin i témat)

 • vyhovovala mi práce ve skupinách i samostatně

 • práci ve skupinách

 • práci v menších skupinách

 • práci v menších skupinách

 • s takto propracovaným systémem vzdělávání se setkávám ve svém životě poprvé, neumím si představit, že by to šlo udělat ještě lépe

 • možnost vyzkoušet si před kamerou prezentaci a získat na to zpětnou vazbu od ostatních

 • rychlost

 • zážitkový – mohli jsme si prezentace vyzkoušet na vlastní kůži

 • změny v seskupení účastnic

 • vzájemnou výměnu zkušeností

 • rozdělení účastnic do dvou skupin – s každou skupinou pracuje jiný lektor a pak výměna

c)

Na lektorce Lence Burdíkové oceňuji, že... • Držení se tématu, profesionalitu, dobrou náladu

 • velmi praktická a symptická, myslím, že nás hodně naučila

 • je znát, že je ve své práci profesionál

 • je profesionální, milá, dobré znalosti

 • je příjemná, profík

 • neustále usměvavá

 • má slova povzbuzení pro každého i její nekompromisnost

 • mi poskytla výborné informace, které mohu využít ve své práci

 • byla úžasná a v pohodě

 • profík na 200%, umí předat informace, propojuje vědomosti a realitu života, měla připravené materiály

 • byla věcná, srozumitelná, „živá“

 • dávala rady z praxe, měla dobře připravená témata

 • umí skvěle podat téma, je zkušená, vstřícná, se smyslem pro humor

 • byla skvěle připravená, přirozená, s humorem

 • je vitální, energická

 • je vysoce profesionální

 • je svojí osobou vzorem tématu, které nás učí (úsměv, pozitivní přístup, podpora účastnic)

 • její výdrž s námi pracovat a její prezentační dovednosti

Na lektorce Světlaně Čiberové oceňuji, že...

 • Zkušenosti podpořené fotografiemi, zajímavé názory vhodné k diskusi, profesionalitu

 • velmi praktická a symptická, myslím, že nás hodně naučila

 • své práci rozumí, ale je lepší to brát s nadhledem

 • má výborné postřehy, příjemné chování

 • velmi příjemná

 • konkrétní doporučení pro změny vizáže každé účastnice

 • že dává konkrétní doporučení jak o sebe lépe pečovat a co na sobě změnit

 • příjemý relax u barev

 • velký profík, nemá to naučené, ale prožité, ví o čem mluví

 • její otevřenost, přirozené a spontánní vystupování. Hodně mi to dalo!

 • Nám dala konkrétní tipy na změny (kritika z její strany byla pro mě důležitá)

 • má znalosti z vícero souvisejících oblastí a dovednost tyto znalosti propojovat, je profesionální, příjemná

 • je vstřícná, ochotná poradit a diskutovat

 • měla připravené rekvizity, individuální přístup k účastnicím při hodnocení jejich vzhledu

 • má celostní přístup k člověku, pozitivní náboj, doporučení pro každou účastnici

 • je otevřená, profesionální

 • má velké zkušenosti

 • pezentuje téma vizáže celostně ve smyslu „nejen, to co je nahoře, ale i to, co je vespod“

 • komplexnost pohledu na vzhled (že se z tváře dají vyčíst i nemoci)

d)

Na individuálních konzultacích s Pavlou a Michalem Vybíralovými oceňuji, že...


 • Přínos do života, konkrétní rady ač ne vždy příjemné, důvěrnost

 • diskrétnost

 • trpělivost obou, moc jim za to děkuji

 • diskrétnost, možnost probrat jakékoli téma, vynikající poradenství

 • že to bylo soukromé a nebála jsem se mluvit o svých pocitech

 • možnost přijít s jakýmkoli problémem i mimo témata projektu

 • jsem se mohla vypovídat a dojít k rozřešení mého určitého problému, ocenila jsem ten luxus mít konzultanta přímo pro sebe a zabývat se pouze mnou

 • odhalila jsem to, co jsem dusila

 • konzultant Michal byl velmi příjemný a dovedl mě k podstatě problému

 • možnost řešení osobního problému

 • bylo to SUPER – umění „svléknout“, aniž bych se bránila

 • že vůbec byly. Je to skvělá příležitost slyšet odborný názor na to, s čím si my samy nevíme rady

 • byly soukromé, dovedení k řešení, které jsem vlastně nakonec odhalila sama. Oceňuji, že to byl čas jen pro mě, že nehlídala každá minuta, vyhovoval mi ženský přístup

 • soukromí, prostor pouze pro mě

 • jsem byla navedena na cestu, jak řešit svoji sitzuaci

 • jak jsou zakomponovány do celkového programu projektu a že vůbec jsou

 • skvělý přístup konzultantů a velkou dávku lidskosti

 • trpělivost, individuální přístup, vytvoření pocitu, že je tady jen pro mě

 • byly diskrétní, profesionální

 • soukromí, nalezení konkrétní cestu řešení problému

 • konzultace s Pavlou byla pro mě zásadní. To, co jsem zjistila byl pro mě šok. Díky Pavle mám ale náhled na to, že mohu něco změnit a jak. Pro mě osobně to byl největší přínos z této části projektu.

e)

Na organizaci kurzu oceňuji...


 • Vše, výborně vaří

 • stravování a hlídání dětí

 • byla jsem spokojená se vším

 • vše OK

 • vše super

 • ubytování a stravování

 • vše bylo jako vždy výborně připravené

 • stravování a bazén

 • vše v pohodě

 • vše skvělé

 • skvělou organizaci všeho – ubytování, výborné jídlo, výborné zajištění hlídání dětí. Děkuji!

 • Vše výborné

 • výborné, strava velmi chutná

 • stále lepší – zaběhnutí, už víme, co nás čeká, co se osvědčilo

 • super hlídání dětí, ubytování i stravování výborné

 • vše OK

 • vše, velmi se mi líbí hlídání dětí

 • vše

 • ubytování a hlavně stravování, hlídačky jsou na medaile, bazén je výborná příležitost pro relaxaci po celém dni

f)

Sám/sama na sobě jsem v průběhu kurzu ocenil/a...
 • Našla jsem svoji hodnotu – nebo jsem alespoň na správné cestě, překonala jsem trému, měla jsem ze sebe dobrý pocit

 • překonání ostychu mluvit před ostatními

 • jsem ráda, že jsem zvládla téma „pohovor u zaměstnavatele“, kterého jsem se nejvíc bála a nebylo to tak hrozné, jak jsem si původně myslela

 • zlepšení sebevědomí a vyjadřovacích schopností

 • že vyzkoušela prezentace

 • přežila jsem natáčení na kameru

 • odvahu prezentovat před kamerou a zapojování se do diskuse

 • odvahu předstoupit před kameru

 • komunikatovnost

 • že jsem vyzkoušela a potrénovala svoje nedostatky (komunikaci)

 • obrovský posun v uvědomění si sama sebe

 • svoji koncentraci a vůli na sobě pracovat

 • více se zapojuji, nebojím se vystupovat a převzít odpovědnost

 • nemyslela jsem na to, co se děje doma, vlastně na to ani nebyl čas

 • zlepšení komunikačních dovedností a projevy vůdčího vedení

 • jsem překonala nervozitu

 • velké nasazení

 • že jsem schopna se prezentovat, i když dělám chyby

 • posun v myšleníDOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTĚ, MOJE NÁVRHY NA ZMĚNY

g)

K obsahu kurzu mám tyto návrhy na změny, doporučení...

 • Chyběla mi relaxační část

 • věnovat oběma tématům (prezentace, vizážistika) více času, jhlavně vizážistice

 • více času vizážistky na jednotlivé účastnice, vyzkoušet „proměnu“ některé z účastnic

 • zařadit praktické ukázky líčení

 • udělat praktickou ukázku líčení

 • Světlanu Čiberovou s tématem vizážistika bych zařadila do 2. pobytu, abychom si na 3. pobytu užily fantastické proměny vzhledu účastnic

 • více praktických ukázek líčení

h)

K lektorům nebo konzultantům mám tato doporučení tato doporučení...

 • p. Čiberová by mohla být více konkrétní k jednotlivým účastnicím

 • Pavla Vybíralová jako konzultant by mohla dávat více rad a doporučení, být více aktivní

 • L. Burdíková by mohla někdy zvolnit tempo

 • dotáhnout program (na relaxace nedošlo)

 • S. Čiberová – méně teorie, více praktických ukázek, např. nalíčení na jednom modelu

i)

K organizaci kurzu mám tato doporučení…

 • Zase ta voda málo teplá

 • hlídání – každé centrum hlídačku pro děti svých účastnic

 • nedávat dvě masová jídla v jeden den

 • říct předem, pro koho je určen cofee break

 • chladno na pokojích a v šatnách bazénu

 • při příjezdu skoro všude zima, na toaletách u jídelny chyběly papír. ručníky, mýdlo...

DALŠÍ NÁMĚTY

j)

Moje další komentáře, poznámky, myšlenky, aneb „Na co jsme se nezeptali a bylo by dobré, říci....

 • DÍKY!Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Comments