Kontakty

Realizátor projektu: Rodinné centrum Litomyšl, Toulovcovo náměstí 1163, 570 01 Litomyšl,  
IČ: 64211959, zastoupené Petrou Benešovou
 
Hlavní koordinátorka: ing. Jana Černochová – jana.cernochova@pripravenymstestipreje.cz,
tel. 774 030 588 (kontaktní osoba pro oblast Litomyšl)
 

Koordinátorka MC: Pavlína Černá – pavlina.cerna@pripravenymstestipreje.cz,

tel. 604 935 693 (kontaktní osoba pro oblast Svitavy)

 
Koordinátroka MC: Mgr. Lada Kalinová – lada.kalinova@pripravenymstestipreje.cz,

tel. 731 170 277 (kontaktní osoba pro oblast Chrudim)