Partneři projektu

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy o.s. - www.mckrucek.wz.cz

Mateřské centrum Mama klub v Chrudimi - www.mamaklubchrudim.cz

Způsob zapojení partnera

Mateřská centra v Chrudimi a Svitavách jsou jedni z hlavních partnerů přímo se podílející na realizaci projektu. Jejich funkce spočívá zejména v propagaci a informování o projektu a v kontaktování cílových skupin. V každém z mateřských center pracuje koordinátorka projektu, která je v kontaktu s účastníky projektu a dalšími potencionálními zájemci.

 

Základní škola v Litomyšli U školek 1117 - www.skoluskol.cz

Způsob zapojení partnera

Základní škola působí v projektu jako odborný dohled a konzultant. Za režijní náklady poskytuje projektu učebnu pro realizaci PC kurzu ve městě Litomyšl.

 

Město Litomyšl - www.litomysl.cz

Způsob zapojení partnera

Město poskytuje podporu projektu prostřednictvím svých mediálních prostředků (web, zpravodaj), realizátoři projektu spolupracují s některými odbory města (živnostenský úřad, úřad sociálního zabezpečení), což přispívá k úspěšné realizaci projektu.

 

Přátelé angažovaného učení, o.s. - www.pau.cz

Způsob zapojení partnera

Občanské sdružení PAU v projektu působí jako odborný dohled a konzultant. Podílí se na tvorbě a evaluaci programu vzdělávání. PAU je organizace, která nabízí velké množství ucelených kurzů akreditovaných MŠMT právě na témata zaměřená na vztahy mezi rodiči a dětmi, psychologii dítěte, rozvoj komunikačních a manažerských dovedností atd.