Svitavy PC

Celkem 11 odpovědi
 
Do jaké míry plní PC kurz moje očekávání.
zcela 3 27%
z větší části 6 55%
jen v některých ohledech 2 18%
téměř vůbec 0 0%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
Kurz považuji za přínosný pro svůj profesní a osobní rozvoj.
zcela 2 18%
z větší části 8 73%
jen v některých ohledech 2 18%
téměř vůbec 0 0%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
Obsah kurzu (témata a dovednosti, kterým se věnujeme) vyhovuje mým potřebám.
zcela 2 18%
z větší části 6 55%
jen v některých ohledech 3 27%
téměř vůbec 0 0%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
Úkoly, zadávané lektorem, odpovídají mým dovednostem.
zcela 8 73%
z větší části 3 27%
jen v některých ohledech 0 0%
téměř vůbec 0 0%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
Způsob práce lektora (styl vedení kurzu, srozumitelnost) mi vyhovuje.
zcela 11 100%
z větší části 0 0%
jen v některých ohledech 0 0%
téměř vůbec 0 0%
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
Pokud chcete cokoliv dodat, rozvést, komentovat, upřesnit - zde máte prostor:
Uvítala bych i zasvěcení do tvorby www stránek.
Počet odpovědí za den
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na více než 100 %.
Comments